Hình ảnh Việt Nam xưa

Lễ đăng quang của vua Bảo Ðại

Hình ảnh Việt Nam xưa

Lễ táng (đám tang) của vua Khải Ðịnh

Hình ảnh Việt Nam xưa

Lễ mừng thọ 40 tuổi của vua Khải Ðịnh

Hình ảnh Việt Nam xưa

Hình ảnh xưa của miền Trung xưa

Hình ảnh Việt Nam xưa

Hình ảnh xưa của miền Bắc xưa

Hình ảnh Việt Nam xưa

Các nghề nghiệp ở Việt Nam thời xưa

Hình ảnh Việt Nam xưa

Luật pháp ngày xưa

Hình ảnh Việt Nam xưa

Lính thuộc địa dưới thời Pháp thuộc

Hình ảnh Việt Nam xưa

Nghề xe kéo, phu xe, xich lô xưa

Hình ảnh Việt Nam xưa

Hút thuốc phiện thời xưa

Hình ảnh Việt Nam xưa

Nghề phát thư xưa

Hình ảnh Việt Nam xưa

Học hành và thi cử thời xưa

Hình ảnh Việt Nam xưa

Hình ảnh Triều Ðình phong kiến xưa

Hình ảnh Việt Nam xưa

Những hình ảnh Triều đại nhà Nguyễn

Hình ảnh Việt Nam xưa

Những tấm hình xưa nhất của Việt Nam

Hình ảnh Việt Nam xưa

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022