Những tháng 9-10 năm 1924 (dựa theo ngày tháng ghi trên hình)

Cám ơn anh Ngô Văn Ðức ở Bordeaux (Pháp) đã cho mượn những tấm hình quí giá của gia đình.

Nhờ những hình ảnh nầy mà chúng ta thấy được cố đô Huế vào thời xa xưa, lúc chưa bị chiến tranh tàn phá.

vue_paronamique_citadelle_Hue.jpg (107044 octets)

Cảnh toàn thành của cố đô Huế khi xưa

riviere_des_parfums.jpg (119263 octets)

Bên dòng sông Hương

vue_ensemble_1.jpg (130346 octets)

Quan cảnh sau cổng thành

vue_ensemble_2.jpg (133083 octets)

Nhìn từ trên cao

arc_de_triomphe_et_tribunes.jpg (114013 octets)

Một cổng vào

grande_portique_et_tribunes.jpg (178830 octets)

Thêm một cổng khác

traversee_decoree_palais_CanChanh.jpg (143161 octets)

Một lối đi trong điện Cần Chánh

galeries_des_cadeaux.jpg (102866 octets)

Nơi trưng bày những lễ vật của quan khách

interieur_palais_exposition_des_cadeaux1.jpg (173058 octets)

Những lễ vật

interieur_palais_exposition_des_cadeaux4.jpg (153684 octets)

Những lễ vật

interieur_palais_exposition_des_cadeaux2.jpg (156749 octets)

Những lễ vật

interieur_palais_exposition_des_cadeaux3.jpg (134603 octets)

Những lễ vật

troupe_theatrale_de_Nam-Dinh.jpg (159569 octets)

Ðoàn hát Nam-Ðịnh

danseurs_Mois.jpg (147004 octets)

Nhóm nhạc sĩ của một dân tộc thiểu số

danseuses_du_Sud-Annam.jpg (142985 octets)

Ðoàn vũ công miền Nam

danseuses_Vinh_et_Thanh-Hoa.jpg (148163 octets)

Ðoàn vũ công của Vinh và Thanh Hóa

 

interieur_porte_Ngo_Mon.jpg (127665 octets)

Phía bên trong cửa Ngọ Môn

LAYs_preliminaires_au_palais_CanChanh1.jpg (117401 octets)

Bá quan lạy khi vào tới điện Cần Chánh

LAYs_preliminaires_au_palais_CanChanh2.jpg (137021 octets)

Bá quan lạy khi vào tới điện Cần Chánh

grand_LAYs_au_palais_de_ThaiHoa.jpg (121946 octets)

Bá quan lạy khi vào tới điện Thái Hòa

dejeuner_KD_au_Palais_CanChanh.jpg (135302 octets)

Vua Khải Ðịnh đang dùng cơm trưa ở điện Cần Chánh

diner_donne_aux_mandarins_Palais_CanChanh.jpg (157336 octets)

Vua đãi cơm chiều cho bá quan ở điện Cần Chánh

palais_Thai_Hoa.jpg (115354 octets)

Ðiện Thái Hòa

regates_chaloupe_Reines-Meres_et_Reines.jpg (132276 octets)

Thuyền của Thái Hậu và các bà phi coi đua thuyền

. Prince_Bao_Dai_et_ministre_de_la_guerre.jpg (63105 octets)

Thái tử Vĩnh Thụy (vua Bảo Ðại trong tương lai) và một viên quan

 

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022