Vào những ngày 29-30-31 tháng 1 năm 1926 (dựa theo ngày tháng ghi trên hình). Cám ơn anh Ngô Văn Ðức ở Bordeaux (Pháp) đã cho mượn những tấm hình quí giá của gia đình.

Arrivee_de_MM_le_Gouverneur_General_le_Resident_Superieur.jpg (126287 octets)

Toàn quyền Pháp đến dự lễ

Grands_personnages_assistant_a_la_levee_du_corps.jpg (123665 octets)

Lễ động quan với sự hiện diện của những nhân vật quan trọng

Levee_du_corps_au_Palais_de_Can_Thanh.jpg (143749 octets)

Lễ động quan ở điện Càn Thành

Prince_Bao_Dai_en_costume_de_deuil_devant_le_corbillard.jpg (120550 octets)

Vua Bảo-Ðại mặc tang phục đứng kế bên quan tài

Char_funebre.jpg (144930 octets)

Kiệu tang

Passage_du_cortege_funebre_par_le_Mirador.jpg (114460 octets)

Ðoàn đưa đám đi ra cổng thành

Bannieres_funebres.jpg (151207 octets)

Ðoàn đưa đám

Corbillard.jpg (145702 octets)

Kiệu tang

Panneau_portant_inscription_du_titre_posthume_du_roi.jpg (147564 octets)

Tấm triện ghi tên họ và chức tước của Vua

Deux_tours_en_papier_dore_et_argente_avec_avec_les_bonzes.jpg (149585 octets)

Ðoàn sư dẫn hương linh

Elephants_precedant_le_cortege.jpg (179643 octets)

Ðàn voi đi mở đường

Groupe_des_acteurs.jpg (146983 octets)

Ðoàn hát

Lanternes_en_papier.jpg (148929 octets)

Lồng đèn giấy

Lanternes_en_papier_representant_la_grande_ourse.jpg (162612 octets)

Lồng đèn giấy

Passage_du_cortege_sur_la_route_Chau-E_1.jpg (162103 octets)

Ðoàn đưa đám đi qua vùng Châu Ê

Passage_du_cortege_sur_la_route_Chau-E_2.jpg (184538 octets)

Ðoàn đưa đám đi qua vùng Châu Ê

Ceremonie_celebree_a_mi_chemin.jpg (154466 octets)

Cúng bái trên đường đi

Arrivee_au_pavillon_installe_devant_le_tombeau.jpg (118063 octets)

Ðến nhà trạm trước lăng

Entree_du_cortege_au_tombeau.jpg (134407 octets)

Vào lăng

Transport_du_cercueil_au_tombeau.jpg (130513 octets)

Chuyển quan tài vào lăng

Vue_general_du_tombeau.jpg (157450 octets)

Toàn cảnh lăng

Reproduction_en_papier_des_vehicules_et_chaloupes.jpg (147887 octets)

Ðồ mã (xe cộ, nhà cửa,... bằng giấy)

Reproduction_en_papier_du_palais_(deumeure)_de_Kien_Trung.jpg (149839 octets)

Ðiện Kiến Trung bằng giấy

Incineration_des_objets_de_culte.jpg (115147 octets)

Ðốt đồ mã (cho vua dùng ở thế giới bên kia !)

Spectateurs_en_sampan_sur_la_riviere_Huong_Giang.jpg (121024 octets)

Dân chúng đi coi trên sông Hương

 

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022