Giới trẻ

Anh Cao Lê Tùng Nghĩa tái đắc cử Bí thư Tỉnh đoàn Quảng Ngãi
Sau 2 ngày làm việc, đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Quảng Ngãi đã thành công tốt đẹp. Anh Cao Lê Tùng Nghĩa tái đắc cử chức danh Bí thư Tỉnh đoàn.

Tiểu sử Lee Jong Suk

Tiểu sử

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022