Mạnh Trường dẫn con gái 13 tuổi đi cafe, bé Chíp gây ngỡ ngàng vì vẻ ngoài cao lớn, phổng phao hệt thiếu nữ
Bé Chíp của Bố Ơi Mình Đi Đâu Thế - con gái Mạnh Trường năm nào nay đã cao lớn, rất ra dáng thiếu nữ.

Tin mới