Hue_marche_aux_poules.JPG (64491 octets)

Huế - chợ gà

hue_tombeau_minh_mang.jpg (75882 octets)

Huế - lăng Minh Mạng

hue_tombeau_minh_mang1.jpg (59686 octets)

Huế - lăng Minh Mạng

hue_tombeau_tu_duc.jpg (71365 octets)

Huế - lăng Tự Ðức

hue_train.JPG (68130 octets)

Huế - xe lửa

hue_phu_cam.jpg (60420 octets)

Huế - rạch Phủ-Cam

annam_tourane.jpg (40999 octets)

Ðà Nẵng

cam_ranh.JPG (51234 octets)

Vịnh Cam-Ranh

hue_pagode1.jpg (68594 octets)

Một ngôi chùa

annam_pagode.jpg (70678 octets)

Một ngôi chùa

hue_pagode.jpg (47344 octets)

Huế - Chùa Thiên Mụ

hue_pagode_tombeau_thieu_tri.jpg (57580 octets)

Huế - ngôi chùa trong lăng Thiệu-Trị

Gardien_pagode.JPG (75843 octets)

Người giữ chùa

 

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022