Nước Việt-Nam là một trong những nước có nhiều sắc dân nhất trên thế giới. Khoảng 53 dân tộc khác nhau sống chung trên một lãnh thổ chật hẹp. Sắc dân "Kinh" (người Việt) chiếm gần 95% dân số, người Kinh sống ở đồng bằng, số còn lại thì sống trên các vùng cao nguyên. Các dân tộc thiểu số nầy nói gần 200 thứ tiếng khác nhau, thuộc về 5 luồng ngôn ngữ học.

54 dân tộc sống trên đất Việt Nam chia theo ngôn ngữ thì có 8 nhóm. Dân tộc đông nhất là dân tộc Kinh. Các dân tộc thiểu số đông dân nhất: Tày, Thái, Mường, Khmer, Hoa, Nùng, H'Mông, người Dao, Gia Rai, Ê Đê, Chăm, Sán Dìu, Ra Glai. Đa số các dân tộc này sống ở miền núi và vùng sâu vùng xa ở miền Bắc, Tây Nguyên, miền trung và đồng bằng sông Cửu Long. Cuối cùng là các dân tộc Brâu, Ơ đu và Rơ Măm .

thieu-so7.jpg (55652 octets)

Người thượng Bah-Nar (người đàn bà có râu!)

moi2.jpg (67541 octets)

Một chiến sĩ Lang Bian

thieu-so6.jpg (53673 octets)

Một người đàn bà vùng cao nguyên Ðà Lạt

moi3.jpg (62673 octets)

Một thầy phù thủy và hai người thượng

moi1.jpg (77288 octets)

Người thượng

thieu-so.jpg (74755 octets)

Người thượng vùng Ðông Vân

thieu-so1.jpg (71170 octets)

Người thượng vùng Lạng Sơn

thieu-so3.jpg (68980 octets)

Người thượng vùng Lạng Sơn

nguoi_thuong.jpg (55872 octets)

Người thượng

 

thieu-so5.jpg (72796 octets)

Thợ rèn

thieu-so8.jpg (82742 octets)

Một nhóm dân thiểu số sống gần biên giới Tàu

 

tonkin_Yunnam_jeune_femme_Meo.jpg (102661 octets)

Thiếu nữ Mèo,  vùng biên giới Yunnam

tonkin_LaoKay_jeunes_filles_Meo.jpg (127825 octets)

Thiếu nữ Mèo, vùng Lào Cai

tonkin_Muong-Cuong_femme_goitreuse.jpg (86283 octets)

Một người đàn bà Muong Kuong

tonkin_femme_Pou-Peo-Lolo.jpg (110022 octets)

Ðàn bà Pou-Péo-Lolo, vùng Đồng Văn

laokay_groupe_de_femmes.jpg (132141 octets)

Nhóm đàn bà Mans-coc, ở Lào Cai

caobang_femmes_Mang_Coi.jpg (78978 octets)

Người thượng Mans-coi ở Cao-Bằng

annam_PhanRang_marchands_mois.jpg (112352 octets)

Người thượng ở Phan Rang

tonkin_Bao-Ha_femme_Muong_riche.jpg (110942 octets)

Một người thượng giàu ở Bắc Hà

 

Gần Huế, người  Thượng với cung và nỏ

Gần Huế, người Thượng với đồ trang sức

Gần Huế, người bán chim két

Gia-Ray, một gia đình người Thượng

Cao-Bằng, phụ nữ Nongs

Cao-Bằng, một nhóm người Man

Cao-Bằng, một nhóm người Man

Cao-Bằng, người Thượng, hình của BNF (1)

ChaPa, thiếu nữ Mèo Đen

ChaPa, người Mèo

ChaPa, một gia đình người Mèo Trắng

Lạng-Sơn, người Thượng

Lào-Kay, phụ nữ Mèo Trắng

Lào-Kay, phụ nữ Nouns (Nùng ?)

Lào-Kay, một nhóm người Man, hình của BNP (1)

Lào-Kay, phụ nữ Man-Coo

Lào-Kay, phụ nữ Mèo

.

Vinh, người săn bắn

Vinh, một nhóm người Thượng

DongVan, Mans Tiens

.

Tuyên-Quang, phụ nữ Man

Thất-Khê, một gia đình Tho

 

Miền Bắc, phụ nữ người Mèo

Miền Bắc, một nhóm người Man

Miền Bắc, phụ nữ Mường, hình của BNF (1)

.

Phụ nữ người Thượng

Hai người vợ của một ông "sếp"

Phụ nữ mang con

Một nhóm người Thượng

Thiếu nữ

Một người bán gà

Sàn gạo

.

Đà-Lạt, một gia đình người Thượng

Đà-Lạt, thiếu nữ

Đà-Lạt, một ngày lễ hội

BaRa, phụ nữ

Biên-Hòa, phụ nữ của bộ lạc Cho-Ma

Biên-Hòa, hai phái đoàn Chua-chan và Cho-Ma đang nhóm lửa

Đồng-Nai, Bộ lạc Cho-Ma

Miền Nam, phụ nữ người Thượng

Gần Sàigon, một người phụ nữ

Gần Sàigon, người Thượng đón chờ một tướng người Pháp

Gần Sàigon

Gần Saigon, một điệu nhảy

 

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022