Hút thuốc phiện

Vào thời buổi nầy, thuốc phiện không bị cấm như ngày hôm nay, thuốc phiện là lối "giải trí" của dân khá giả thời đó, đi hút thuốc phiện thời đó giống như đi uống cà-phê ngày nay

hut-thuoc.jpg (52338 octets)

Nằm hút thuốc phiện

hut-thuoc1.jpg (58858 octets)

Hút thuốc phiện

hut-thuoc2.jpg (82652 octets)

Hình ảnh hút thuốc phiện

hut-thuoc3.jpg (49545 octets)

Hút thuốc phiện
 

Loading...
Loading...
Loading...

Tin 24H