Ngày xưa dưới thời phong kiến, vấn đề đưa tin là chỉ có trong lãnh vực triều đình mà thôi. Dân chúng thì chỉ có thể chờ cơ hội để nhờ người này hay người nọ mang thư giùm. Người Pháp có công trong việc tạo ra một hệ thống đưa tin cho toàn dân.

Nghề phát thơ vào thời này là một nghề hơi nguy hiểm vì lúc nầy lãnh thổ Việt-Nam còn nhiều rừng rú, nơi ẩn náu nhiều thú dữ nhất là cọp. Có rất nhiều người phát thư bị cọp vật trong khi hành nghề.

phat-thu1.jpg (202896 octets)

Một đoàn xe chở thơ Saigon Can-Tho

postal.jpg (249544 octets)

Xe phát thơ Saigon Tay Ninh

phat-thu4.jpg (206160 octets)

Ðoàn vận tải thơ bằng chân!

phat-thu3.jpg (219555 octets)

Nghỉ ngơi

phat-thu.jpg (516912 octets)

Trước khi lên đường làm việc

cop.jpg (163923 octets)

Cọp mò vào làng dân

bay-cop.jpg (80942 octets)

Bẩy cọp

tigre_1937.jpg (240690 octets)

Một con cọp bị bắt (1937)

chasse2.jpg (201494 octets)

Một con cọp bị giết

phat-thu2.jpg (190451 octets)

Nhiều khi phải đi bằng voi để tránh gặp thú dữ

tram-nghi-giua-rung.jpg (155856 octets)

Chổ trú đêm trong rừng cho mấy người phát thơ

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022