CHÍNH SÁCH VÀ QUY ĐỊNH

Chính sách bảo mật thông tin

Mục đích và phạm vi thu thập thông tin

https://nguoi-noi-tieng.comkhông bán, chia sẻ hay trao đổi thông tin cá nhân của khách hàng thu thập trên trang web cho một bên thứ ba nào khác.

Phạm vi sử dụng thông tin

Thông tin cá nhân thu thập được sẽ chỉ được https://nguoi-noi-tieng.com sử dụng trong nội bộ và cho một hoặc tất cả các mục đích sau đây:

  • Hỗ trợ khách hàng
  • Cung cấp thông tin liên quan đến dịch vụ
  • Xử lý đơn đặt hàng và cung cấp dịch vụ và thông tin qua trang web của chúng tôi theo yêu cầu của bạn
  • Chúng tôi có thể sẽ gửi thông tin sản phẩm, dịch vụ mới, thông tin về các sự kiện sắp tới hoặc thông tin tuyển dụng nếu quý khách đăng kí nhận email thông báo.
  • Ngoài ra, chúng tôi sẽ sử dụng thông tin bạn cung cấp để hỗ trợ quản lý tài khoản khách hàng; xác nhận và thực hiện các giao dịch tài chính liên quan đến các khoản thanh toán trực tuyến của bạn;

Cam kết bảo mật thông tin cá nhân

Tại https://nguoi-noi-tieng.com, việc bảo vệ thông tin cá nhân của bạn là rất quan trọng, bạn được đảm bảo rằng thông tin cung cấp cho chúng tôi sẽ được mật. https://nguoi-noi-tieng.com cam kết không chia sẻ, bán hoặc cho thuê thông tin cá nhân của bạn cho bất kỳ người nào khác. https://nguoi-noi-tieng.com cam kết chỉ sử dụng các thông tin của bạn vào các trường hợp sau:

  • Nâng cao chất lượng dịch vụ dành cho khách hàng
  • Giải quyết các tranh chấp, khiếu nại

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022