tet-1-1701004854251766359240.jpegTin vui cho hàng nghìn lao động dịp Tết Nguyên Đán 2024 khi sẽ được nhận hỗ trợ 1 triệu đồng/người

GĐXH - Tết Nguyên Đán 2024, Liên đoàn Lao động Hà Nội dự kiến sẽ hỗ trợ cho đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn 1 triệu đồng/người.

Cách tính mức phụ cấp độc hại, nguy hiểm

Theo thông tư 07/2005/TT-BNV, cách tính phụ cấp độc hại, nguy hiểm như sau:

Phụ cấp độc hại, nguy hiểm = Lương cơ sở x Hệ số

Theo đó, mức phụ cấp độc hại, nguy hiểm đối với cán bộ, công chức, viên chức được chia thành 4 mức: 0,1-0,2-0,3-0,4.

Áp với mức lương cơ sở hiện nay là 1,8 triệu/ tháng. Thì mức phụ cấp độc hại tương ứng với số tiền là: 180.000 đồng/ tháng; 360.000 đồng/tháng; 540.000 đồng/tháng và 720.000 đồng/tháng.

Ngoài ra với mức phụ cấp độc hại, nguy hiểm mà sẽ có những đối tượng cán bộ, công chức, viên chức được hưởng như:

- Mức 1 , hệ số 0,1 áp dụng đối với cán bộ, công chức, viên chức làm việc trực tiếp ở nơi có một trong số các yếu tố độc hại, nguy hiểm như sau:

+ Tiếp xúc trực tiếp với chất độc, khí độc, bụi độc, làm việc ở môi trường dễ bị lây nhiễm, mắc bệnh truyền nhiễm.

+ Làm việc trong môi trường chịu áp suất cao hoặc thiếu dưỡng khí, nơi quá nóng hoặc quá lạnh.

+ Những công việc phát sinh tiếng ồn lớn hoặc làm việc ở nơi có độ rung liên tục với tần số cao vượt quá tiêu chuẩn an toàn lao động và vệ sinh lao động cho phép.

+ Làm việc ở môi trường có phóng xạ, tia bức xạ hoặc điện từ trường vượt quá tiêu chuẩn cho phép.

- Mức 2, hệ số 0,2 áp dụng đối với cán bộ, công chức, viên chức làm việc trực tiếp ở nơi có hai trong các yếu tố độc hại, nguy hiểm quy định tại mức 1.

- Mức 3, hệ số 0,3 áp dụng đối với cán bộ, công chức, viên chức làm việc trực tiếp ở nơi có ba trong các yếu tố độc hại, nguy hiểm quy định tại mức 1.

- Mức 4, hệ số 0,4 áp dụng đối với cán bộ, công chức, viên chức làm việc trực tiếp ở nơi có các yếu tố độc hại, nguy hiểm quy định tại mức 1.

Phụ cấp độc hại, nguy hiểm sẽ trở thành phụ cấp theo nghề

phu-cap-2-17011433293091396959402.jpeg

Sau khi cải cách tiền lương có hiệu lực, phụ cấp độc hại, nguy hiểm là một trong những phụ cấp bị bãi bỏ.

Sau khi cải cách tiền lương có hiệu lực, phụ cấp độc hại, nguy hiểm là một trong những phụ cấp bị bãi bỏ (Theo nghị quyết 27, đã đưa điều kiện lao động có yếu tố độc hại, nguy hiểm vào phụ cấp theo nghề).

Đối tượng được áp dụng sẽ là công chức, viên chức viên chức của những nghề, công việc có yếu tố điều kiện lao động cao hơn bình thường và có chính sách ưu đãi phù hợp của Nhà nước (giáo dục và đạo tạo, y tế, tòa án kiểm sát, thi hành án dân sự, thanh tra, kiểm tra, kiểm toán, hải quan, kiểm lâm, quản lý thị trường,...).

Như vậy, sau thực hiện cải cách tiền lương 2024 thì các mức phụ cấp độc hại, nguy hiểm từ 0,1 đến 0,4 sẽ bị bãi bỏ. Thay vào đó, phụ cấp độc hại, nguy hiểm sẽ được cơ cấu lại chung với phụ cấp ưu đãi theo nghề, phụ cấp trách nhiệm theo nghề nên sẽ không còn tên gọi phụ cấp độc hại, nguy hiểm mà trở thành phụ cấp theo nghề.

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022