Câu 1: Đây là tên một môn thể thao

-9565-1664444016.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=FlPzyYtJ7_9lnkY4c9M6uQ

>> Đáp án

Câu 2: Thiết bị gì có chứa các chữ cái L và T như dưới đây?

-7299-1664444016.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=MWPGKWPYVNVP7ZTYSsa2wQ

>> Đáp án

Câu 3: Tên của cựu tổng thống Mỹ nào có chứa chữ X?

-7107-1664444016.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=Qh-dXa9gAmufnr74bjWskg

>> Đáp án

Câu 4: Đây là tên thành phố thủ đô của nước nào?

-6197-1664444016.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=65yFxBuDryUFzI1gTwSxMQ

>> Đáp án

Câu 5: Chữ W ở cuối gợi ý cho bạn tên màu gì?

-5839-1664444016.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=QIAo3RehRwrX0u5gFrE5oA

>> Đáp án

Theo Apptato Trivia & Word Games

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022