Giáo dục

Điểm sàn ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn Hà Nội là 20
Tất cả ngành của trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn lấy điểm sàn 20 cho tổ hợp ba môn.

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022