Lễ hội nhằm bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể quốc gia "Tập quán xã hội và tín ngưỡng Tết Nguyên tiêu của người Hoa tại TP HCM", sự kiện còn phát huy giá trị văn hóa, giá trị tinh thần, tính nhân văn, tình đoàn kết gắn bó giữa đồng bào Việt - đồng bào Hoa với các dân tộc anh em trong cộng đồng các dân tộc Việt Nam.

8-nguyen-tieu-16754363927481926728198.jpg

Đêm hội Nguyên tiêu tại khu vực Trung tâm Văn hóa quận 5 đã trở thành điểm hẹn văn hóa - tín ngưỡng của người dân trên địa bàn. (Ảnh: TTVH QUẬN 5)

Lễ hội Nguyên tiêu và Đêm thơ Việt Nam năm 2023 gồm các nội dung chính: Đêm thơ Việt Nam (ngày 4-2) tại Công viên Văn Lang - quận 5; diễu hành nghệ thuật đường phố - Đêm hội Nguyên tiêu tại một số tuyến đường trung tâm quận 5 như Hải Thượng Lãn Ông - Châu Văn Liêm - Lão Tử - Lương Nhữ Học - Nguyễn Trãi - Trần Xuân Hòa và điểm dừng tại Trung tâm Văn hóa quận 5 (tối 5-2).

Tại các hội quán của đồng bào Hoa sẽ tổ chức các nghi lễ, sinh hoạt tín ngưỡng Tết Nguyên tiêu, các hoạt động văn hóa như: Lễ Tế thánh, đấu thỉnh đèn lộc, biểu diễn Lân Sư Rồng, biểu diễn ca kịch của các nhóm ngôn ngữ Quảng Đông, Triều Châu, Phước Kiến, Hải Nam... từ ngày 3 đến 8-2.

Ngoài ra, tại Trung tâm Văn hóa quận 5 sẽ có chương trình biểu diễn nghệ thuật, ẩm thực, triển lãm mỹ thuật, tranh thủy mặc, thư pháp, hình ảnh lễ hội Nguyên tiêu qua các năm, ảnh nghệ thuật, viết thư pháp, trò chơi dân gian, đố đèn, vớt cá vàng…

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022