Với tên gọi "Lênh đênh bốn biển", bộ sách của PSG, TS, nhà văn Nguyễn Thế Kỷ khắc họa hình tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh ở 3 giai đoạn quan trọng của Người: Tuổi ấu thơ và tuổi thanh niên (1890 -1911); 30 năm Người "đi tìm hình của nước"; Những năm tháng Người về nước, cùng Đảng ta, nhân dân ta đấu tranh giành độc lập, tự do cho Tổ quốc, hạnh phúc cho nhân dân (1941-1969).

8-lenh-denh-bon-bien-1675436777260630198526.jpg

Tập 2 của bộ sách “Lênh đênh bốn biển”. (Ảnh: NXB VĂN HỌC)

Đây là bộ sách mà PGS, TS Nguyễn Thế Kỷ tâm huyết, tích lũy tư liệu rất công phu, nghiêm cẩn. Ông hy vọng với bộ sách này, chân dung Hồ Chí Minh một lần nữa được khắc họa rõ nét hơn, sâu sắc, chân thật và sinh động.

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022