tt-1717394885439966869053-0-11-379-617-crop-17173949480131518695294.jpgPhú Thọ: Mức hỗ trợ hàng thàng mà thành viên Tổ bảo vệ an ninh, trật tự cơ sở sắp được nhận

GĐXH - Phú Thọ vừa thông qua 2 Nghị quyết liên quan tới tiêu chí thành lập, số lượng thành viên và mức hỗ trợ hàng tháng đối với người tham gia lực lượng bảo vệ an ninh, trật tự trên địa bàn tỉnh.

Tiêu chí thành lập, số lượng thành viên Tổ bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở

Cụ thể, mỗi ấp, khu vực trên địa bàn tỉnh Hậu Giang được thành lập một Tổ bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở (525 Tổ).

Số lượng thành viên mỗi Tổ sẽ được quyết định theo quy mô dân số (từ 3 đến 6 người).

Các chế độ, bồi dưỡng

Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở còn được hưởng nhiều chế độ hỗ trợ, bồi dưỡng, trong đó một số điểm nổi bật như:

Hỗ trợ thường xuyên hằng tháng cho Tổ trưởng 1.500.000 đồng/tháng, Tổ phó 1.300.000 đồng/tháng, Tổ viên 1.100.000 đồng/tháng. Hỗ trợ tiền đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện ở mức thấp nhất theo quy định.

Hỗ trợ 100% tiền đóng bảo hiểm y tế theo đối tượng tham gia bảo hiểm y tế hộ gia đình.

Khi được cử đi bồi dưỡng, huấn luyện được bồi dưỡng bằng mức tiền ăn cơ bản của chiến sĩ nghĩa vụ Công an nhân dân (hiện tại là 70.000đ/ngày). Khi làm nhiệm vụ từ 22 giờ ngày hôm trước đến 06 giờ sáng ngày hôm sau, ngày nghỉ, ngày lễ được hưởng mức tiền bồi dưỡng 30.000 đồng/người/ngày, đêm.

Khi thực hiện nhiệm vụ tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, vùng dân tộc thiểu số được hưởng mức tiền bồi dưỡng ngày công lao động tăng thêm 50.000 đồng/người/ngày. Khi được điều động thực hiện nhiệm vụ ngoài địa bàn phụ trách thì được hỗ trợ 70.000 đồng/người/ngày.

hg-17183556163641804436621.jpeg

Hậu Giang thông qua Nghị quyết về tiêu chí thành lập, số lượng và chế độ, chính sách đối với lực lượng bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở. Ảnh minh họa

Hỗ trợ kinh phí tổ chức tập huấn, diễn tập, hội thi do địa phương tổ chức, sơ kết, tổng kết, tổ chức phong trào thi đua, khen thưởng.

Trường hợp lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở chưa tham gia bảo hiểm y tế khi bị ốm đau, tai nạn, bị thương trong thực hiện nhiệm vụ thì được hỗ trợ thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh như người đã tham gia bảo hiểm y tế và được hỗ trợ tiền ăn 47.000 đồng/người/ngày trong thời gian điều trị nội trú cho đến khi ổn định sức khỏe ra viện.

Trường hợp lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở chưa tham gia bảo hiểm xã hội mà bị tai nạn khi thực hiện nhiệm vụ làm suy giảm khả năng lao động thì được hưởng trợ cấp một lần, trợ cấp hằng tháng tùy theo mức suy giảm quy định.

Bên cạnh đó, lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở còn được cấp trang phục, huy hiệu, phù hiệu, biển hiệu, giấy chứng nhận, phương tiện, thiết bị theo danh mục, tiêu chuẩn và được đảm bảo địa điểm làm việc.

Ngoài ra, lực lượng Bảo vệ dân phố, Đội dân phòng, Công an viên bán chuyên trách không có nguyện vọng tiếp tục tham gia lực lượng bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở và lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở được kiện toàn sau ngày 1/7/2024 thôi tham gia công tác thì được hỗ trợ thôi việc tối đa 05 tháng phụ cấp hiện hưởng.

Nghị quyết này là cơ sở pháp lý quan trọng giúp lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở an tâm công tác, phát huy vai trò nòng cốt, là cánh tay nối dài của lực lượng Công an cấp xã trong bảo vệ an ninh, trật tự và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022