Hiệu trưởng trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội, hôm 5/12 ban hành cấu trúc đề thi tuyển sinh vào lớp 10, trường THPT chuyên Ngoại ngữ, năm 2023. Đây là trường chuyên duy nhất ở Hà Nội công bố cấu trúc đề thi tuyển sinh hàng năm.

Năm nay, cấu trúc đề thi gồm ba môn, không khác biệt so với năm 2022. Môn thi 1 (đánh giá năng lực ngoại ngữ) có hai phần, làm trong 90 phút, gồm 60 câu hỏi trắc nghiệm và một câu hỏi tự luận. Môn thi 1 có thể là tiếng Anh hoặc ngoại ngữ khác. Môn thi 2 (đánh giá năng lực Toán và Khoa học Tự nhiên) có 35 câu hỏi trắc nghiệm, thời gian làm bài là 55 phút. Môn thi 3 (đánh giá năng lực Văn và Khoa học Xã hội) gồm hai phần, với 20 câu hỏi trắc nghiệm và hai câu hỏi tự luận, làm trong 55 phút. Các môn thi được chấm theo thang điểm 10.

thi-8270-1670323512.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=-lxpcLJ1HUdowb1_VCWmNA
thi1-9362-1670323512.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=M8Z_YOxs0p9-xGD7YCqF3w
thi2-3201-1670323512.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=zfD7INSE_tcCnEOShcCrFw
thi3-4767-1670323512.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=w81jeDuj6jUG-hchGfs2Xg
thi4-8550-1670323513.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=ggf0rTq8TxxZCrsTU6DG2g

Năm 2022, gần 4.000 thí sinh dự thi vào lớp 10 trường THPT chuyên Ngoại ngữ, trong khi chỉ tiêu chỉ 500, gồm 36 suất hệ chuyên có học bổng, 344 chỉ tiêu hệ chuyên không có học bổng và 120 chỉ tiêu vào các lớp không chuyên. Tỷ lệ chọi cao nhất ở lớp tiếng Pháp với 379 hồ sơ nhưng tuyển 25 học sinh, tỷ lệ chọi 1/15,2. Tiếng Hàn và Trung cũng là hai lớp có tỷ lệ chọi trên 10, các lớp tiếng Đức, Nhật, Nga dao động 9,8-7,8. Lớp tiếng Anh nhận được số hồ sơ áp đảo - 2.012 nhưng với chỉ tiêu hệ chuyên 195, tỷ lệ chọi của lớp Anh là 1/10,3 - đứng thứ tư.

Điểm chuẩn vào 7 lớp chuyên của THPT chuyên Ngoại ngữ năm 2022 dao động 24 đến 32,35; cao nhất là hệ chuyên có học bổng tiếng Pháp 32,35 - tăng 2 điểm so với năm ngoái. Kế đó, lớp tiếng Nhật hệ chuyên có học bổng cũng có điểm chuẩn vượt mức 32.

hoc-sinh-7019-1670320897.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=5YBlaISSm0VOEGIr-m6NtA

Thí sinh dự thi vào lớp 10 THPT chuyên Ngoại ngữ, sáng 4/6. Ảnh: Thanh Hằng

Bình Minh

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022