t6-8408-1680001303.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=NsvX8AozWSiyqgbfz_ZVHQ

Quả vú sữa. Nguồn: Báo Ấp Bắc

Thanh Hằng (Tổng hợp)

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022