TS Nguyễn Anh Minh, Giám đốc Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam, cho biết triển lãm giới thiệu kết quả của 16 dự án bảo tồn di sản văn hóa do Quỹ Bảo tồn văn hóa của Đại sứ Mỹ (AFCP) hỗ trợ tài chính. Trong suốt 20 năm qua, 5 di tích, 2 di sản văn hóa phi vật thể và hàng trăm hiện vật, tác phẩm nghệ thuật tại các bảo tàng, cơ quan văn hóa... trên khắp Việt Nam đã được bảo tồn, phát huy giá trị với sự hỗ trợ tài chính lên tới hơn 1,2 triệu USD từ AFCP.

7-trien-lam-1669208661066973031588.jpg

Đại sứ Mỹ tại Việt Nam Marc Knapper (giữa) và các đại biểu cắt băng khai mạc triển lãm

Đại sứ Mỹ tại Việt Nam Marc Knapper khẳng định các dự án do AFCP tài trợ minh chứng cho việc Việt Nam và Mỹ có thể hợp tác để hướng đến mục tiêu chung, góp sức cho việc phát triển mạnh mẽ hơn nữa mối quan hệ song phương. Đại sứ mong muốn hai bên tiếp tục hợp tác trong năm 2023, để làm sâu sắc hơn quan hệ giữa hai nước, vì lợi ích của nhân dân, vì hòa bình, thịnh vượng của hai nước.

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022