Theo báo cáo gần đây của công ty cho vay ngang hàng LendingClub (Mỹ), lập ngân sách có thể giúp mỗi người xác định các khoản chi không cần thiết và giữ cho mục tiêu tiết kiệm luôn đúng hướng. Tuy nhiên, việc theo dõi các khoản chi một cách nhất quán không phải lúc nào cũng dễ dàng nếu bạn bận rộn hoặc không quen với các ứng dụng, bảng tính... Đó là lý do tại sao quy tắc 80/20 có thể phù hợp với bạn.

20% tiền lương mỗi tháng nên được dành cho mục tiêu đầu tư, tiết kiệm hoặc trả nợ. Bạn có thể bắt đầu bằng mục tiêu bằng một quỹ khẩn cấp để trang trải chi phí trong khoảng 3-6 tháng. Như vậy, bạn đang "trả cho bản thân trước" với việc luôn dành hẳn một số tiền nhất định cho mục tiêu tài chính dài hạn. Lý tưởng nhất là phần lớn khoản này nên dành cho các đầu tư hưu trí, vì các nhà hoạch định tài chính thường khuyên bạn nên bỏ ít nhất 10-15% tiền lương của mình để chuẩn bị cho tuổi xế chiếu.

80% còn lại hướng đến các nhu cầu và mong muốn, bao gồm tiền ăn, tiền thuê nhà và giải trí. Nhưng chọn cách nào để tiêu số tiền đó là tùy thuộc vào bạn. Phần quan trọng của quy tắc này là cho dù thế nào đi nữa, ít nhất 20% thu nhập của bạn sẽ hướng tới các mục tiêu tài chính dài hạn.

Để có kết quả tốt nhất, hãy tạo lệnh chuyển tiền tự động từ tài khoản thanh toán vào tài khoản tiết kiệm hoặc đầu tư ngay trong ngày nhận lương. Hầu hết ngân hàng cho phép bạn thiết lập chuyển khoản tự động trên ứng dụng hoặc trang web giao dịch. Như thế, bạn sẽ không quên "trả cho bản thân trước" và bị cám dỗ để tiêu tiền bất hợp lý.

lap-ngan-sach-de-dang-voi-quy-tac-8020-1658132798.jpg?w=750&h=450&q=100&dpr=1&fit=crop&s=SD5bJr3hzxyelHJrcHP9hQ
Lập ngân sách dễ dàng với quy tắc 80/20

Quy tắc 80/20 trong việc lập ngân sách.

Tiểu Gu (theo CNBC)

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022