Theo đó, UBND thành phố thống nhất với đề xuất của Sở Giáo dục và Đào tạo thay đổi quy định tuyển sinh lớp 10 theo phương thức kết hợp thi tuyển với xét tuyển, trong đó 2 môn thi tuyển là Toán và Ngữ văn. Việc thay đổi bất ngờ này xảy ra trước 15 ngày các em bước vào kỳ thi tuyển sinh khiến nhiều phụ huynh lo lắng. Có người đặt câu hỏi vì sao Sở Giáo dục và Đào tạo lại "tiền hậu bất nhất" trong việc này?

photo-1-15579870549951026837981.jpg

Ngày 27/12/2018, Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Đà Nẵng ban hành quy định tuyển sinh lớp 1, lớp 6 và lớp 10 năm học 2019 - 2020 và quy định tuyển sinh lớp 10 Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn năm học 2019 - 2020. Qua thực tế triển khai công tác tuyển sinh và rà soát quy trình ban hành các văn bản theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Sở Giáo dục và Đào tạo nhận thấy việc ban hành quyết định này có một số vướng mắc, chưa phù hợp, chưa đầy đủ theo chỉ đạo của UBND thành phố về việc hoàn chỉnh quy định tuyển sinh.

Cụ thể như: Học sinh THCS có một trong các chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế có giá trị sử dụng đến ngày thi (02/6/2019) được miễn thi môn ngoại ngữ (hệ số 1) và được quy đổi thành điểm 9 hoặc 10; Điểm ưu đãi đối với học sinh đăng ký nguyện vọng 1 dự tuyển vào các trường THPT theo đúng địa bàn đang học THCS.

Qua theo dõi việc ban hành các quyết định này, Sở Giáo dục và Đào tạo nhận được nhiều ý kiến chưa đồng tình về cách quy đổi điểm và cộng điểm ưu đãi. Vì vậy, Sở Giáo dục và Đào tạo đã báo cáo UBND thành phố. Trên cơ sở ý kiến thống nhất của lãnh đạo UBND thành phố, Sở Giáo dục và Đào tạo tiến hành rà soát các quy định về công tác tuyển sinh và ban hành Quyết định số 614/QĐ-SGDĐT ngày 15/5/2019 về việc ban hành Kế hoạch tuyển sinh lớp 10 THPT và tuyển sinh lớp 10 Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn năm học 2019-2020 để thay thế các Quyết định trước đó.

Kế hoạch tuyển sinh được ban hành theo Quyết định ký ngày 15/5/2019 hạn chế tối đa ảnh hưởng không tốt đến việc ôn tập và thi tuyển của học sinh. Trong đó, có thay đổi một số điểm nhằm đảm bảo tính công bằng, khách quan cho học sinh trong thi tuyển.

Loading...
Loading...
Loading... RIGHT_MENU