Topic 55. COUNTING TOWER LEVELS

Problem: In the figure below, there is a certain number of cubes that are piled on top of each other to form a triangular tower that fits one corner of a room. If we use exactly 1330 identical cubes, then how many levels does the tower have? Note that not all cubes can be seen from this view.

xep-hinh-9989-1570449386.jpg

Dịch đề: Hình dưới đây biểu diễn các khối lập phương được xếp chồng lên nhau, tạo thành một tháp hình tam giác có thể đặt vừa vào góc của một căn phòng. Nếu đúng 1330 khối lập phương giống nhau được sử dụng, hỏi tháp sẽ có bao nhiêu tầng? Biết hình vẽ không biểu diễn được hết các khối lập phương.

Minh Phương

Loading...
Loading...
Loading...

Tin 24H