Đề bài:

Hình dưới đây biểu diễn một cái hồ hình chữ nhật kích thước 26 m x 17 m. Bên trong hồ là hệ thống cầu kính gồm 7 hình vuông giống nhau với 4 điểm chạm nằm trên 4 cạnh hình chữ nhật. Hãy tính diện tích và chu vi của hệ thống cầu kính.

bai-toan-4889-1601517161.png?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=qqt5YN7gOyVHTK9HAMQMjw

Trần Phương

Loading...
Loading...
Loading...