vat-the-nghi-tau-ngoai-hanh-tinh-duoi-tam-giac-quy-bermuda-1533811386_500x300.jpg
 
 
Vật thá» nghi tàu ngoài hành tinh dÆ°á»i tam giác quá»· Bermuda

Miklos ká» vá» cuá»c thám hiá»m vật thá» nghi con tàu ngoài hành tinh. Video: Discovery Channel.

Nhà thám hiá»m tàu Äắm Darrell Miklos bắt gặp cấu trúc khá»ng lá» dÆ°á»i Äáy biá»n Bahamas nhá» sá»­ dụng bản Äá» do má»t cá»±u phi hành gia NASA thiết kế, Sun hôm nay ÄÆ°a tin. Phát hiá»n gây kinh ngạc khiến Miklos tin chắc Äây là bằng chứng ngÆ°á»i ngoài hành tinh từng Äá» bá» xuá»ng Trái Äất.

Miklos sá»­ dụng bản Äá» bí mật do Gordon Cooper tạo ra vào thập niên 1960 Äá» khai quật xác tàu Äắm á» vùng biá»n sâu. Vật thá» không xác Äá»nh nghi tàu chìm dÆ°á»i nÆ°á»c Äược bao phủ bá»i 15 bá» phận nhô ra khác thÆ°á»ng mà Miklos chÆ°a nhìn thấy bao giá». "Nó cÅ©ng hoàn toàn khác vá»i bất kỳ thứ gì tôi từng thấy trong tá»± nhiên", Miklos chia sẻ trong chÆ°Æ¡ng trình Cooper's Treasure trên kênh Discovery Channel.

VNE-Object-3671-1533811622.jpg

Vật thá» Äược bao phủ bá»i lá»p san hô dày. Ảnh: Discovery.

Vật thá» bí ẩn nằm á» Äáy biá»n gần Bahamas, thuá»c nghÄ©a Äá»a dÆ°á»i nÆ°á»c ná»i tiếng rá»ng 1,3 triá»u km mang tên Tam giác quá»· Bermuda. Äây là nÆ¡i diá»n ra vô sá» vụ mất tích kỳ lạ của máy bay và tàu biá»n.

Thợ lặn kỳ cá»±u Miklos bắt gặp vật thá» này trong khi tìm kiếm xác những con tàu Anh gắn liá»n vá»i vá» thuyá»n trÆ°á»ng sá»ng á» thế ká»· 16, Ngài Francis Drake. Dá»±a vào bản Äá», Miklos phát hiá»n hÆ¡n 100 Äiá»m dá» thÆ°á»ng tại má»t Äá»a Äiá»m giấu tên á» sâu dÆ°á»i biá»n Caribe. Miklos cho biết Cooper ÄÆ°a cho ông bản Äá» chi tiết sau khi bá» chẩn Äoán mắc bá»nh Parkinson và qua Äá»i nÄm 2004 á» tuá»i 77. Bản Äá» của Cooper Äã giúp Niklos tìm thấy hàng chục xác tàu Äắm lá»n á» vùng biá»n Caribe, trá» giá hàng triá»u USD.

VNE-Object-3-2534-1533811622.png

Miklos dùng thiết bá» Äặc biá»t Äá» tiếp cận vật thá». Ảnh: Discovery.

"Tôi Äang cá» gắng xác Äá»nh vật liá»u của con tàu Äắm dá»±a trên dữ liá»u vá» Äiá»m dá» thÆ°á»ng trên bản Äá» của Cooper thì trông thấy thứ gì Äó chÄ©a ra và nó khiến tôi bá» sá»c", Miklos nói. Anh mô tả vật thá» có hình dáng giá»ng tàu chiến vá»i phần thân dá»±ng Äứng và bá» phận nhô ra giá»ng nòng súng.

Sá»­ dụng thiết bá» thá» Äặc biá»t Äá» tiếp cận tàu á» Äá» sâu 100 mét, Miklos và Äá»ng nghiá»p nhận thấy nó không giá»ng vật thá» nhân tạo. Lá»p san hô dày bao phủ vật thá» có niên Äại Æ°á»c tính lên tá»i 5.000 nÄm. "Chắc chắn không có gì giá»ng vá»i những thứ tôi từng thấy trong nhiá»u nÄm hành nghá». Chúng tôi phân loại nhiá»u vật liá»u tàu Äắm khác nhau, vật thá» này không khá»p vá»i thứ gì", Miklos chia sẻ.

VNE-Object-4-7626-1533811622.jpg

Nơi tìm thấy vật thỠlạ. Ảnh: Sun.

Khi xem lại bản Äá» của Cooper, Miklos tìm thấy dòng ghi chú khó hiá»u của cá»±u phi hành gia á» vá» trí phát hiá»n, "vật thá» không xác Äá»nh". Miklos Äang lên kế hoạch tìm hiá»u khu vá»±c kỹ hÆ¡n bất chấp những rủi ro.

Loading...
Loading...
Loading... RIGHT_MENU