lich-cat-dien-1-1686191434223705169730-0-0-1250-2000-crop-1715422167952879765200.jpgTừ ngày 15/5, một quy định mới về giá điện chính thức có hiệu lực, người dân bị ảnh hưởng như thế nào?

GĐXH - Từ ngày 15/5/2024 một quy định mới về giá điện chính thức có hiệu lực, điều này ảnh hưởng tới người dân như thế nào?

Lịch cúp điện Bến Tre

Theo đó, cập nhật sớm nhất thông tin lịch cúp điện Bến Tre (lịch cắt điện Bến Tre) tuần này (từ 20 – 26/4/2024) để người dân có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp, công ty kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có lịch cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành đơn vị một cách hiệu quả.

Tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch các đơn vị... vì vậy lịch cúp điện có thể được điều chỉnh hoãn hoặc cúp khi chưa được thông báo hoặc thông báo sau ở một số nơi.

Ngoài ra, lịch cúp điện Bến Tre tuần này (từ 20 – 26/4/2024) được Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật thường xuyên để mọi người có thể chuẩn bị trước trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Lịch cúp điện tại các quận, huyện trên địa bàn Bến Tre tuần này (từ 20 – 26/4/2024)được cập nhật tại website của Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC).

lich-cup-dien20-17162610157082087922003.jpg

Cập nhật lịch cúp điện Bến Tre mới nhất tại Chuyên trang Gia đình và Xã hội.

Chi tiết lịch cúp điện Bến Tre tuần này (từ 20 – 26/4/2024)

Lịch cúp điện Thành phố Bến Tre

Thời gian bắt đầu ngừng cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện

Địa điểm ngừng cấp điện

Lý do ngừng cấp điện

21/05/2024 07:00:00

21/05/2024 13:00:00

-Ấp 4 xã Nhơn Thạnh

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

21/05/2024 13:00:00

21/05/2024 17:00:00

-Khu phố 1,3 phường Phú Tân

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

22/05/2024 13:00:00

22/05/2024 17:00:00

Khu phố 1 phường Phú Tân

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

22/05/2024 07:00:00

22/05/2024 17:00:00

-Ấp 3 xã Sơn Đông

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

22/05/2024 14:30:00

22/05/2024 17:00:00

Khu phố 1 phường Phú Tân

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

23/05/2024 07:00:00

23/05/2024 13:00:00

-Ấp An Thuận A xã Mỹ Thạnh An

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

23/05/2024 07:00:00

23/05/2024 17:00:00

-Khu phố 4,5 phường Phú Khương

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

23/05/2024 07:00:00

23/05/2024 17:00:00

-Ấp 2 xã Sơn Đông; ấp Bình Thành xã Bình Phú

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

24/05/2024 07:00:00

24/05/2024 13:00:00

-Ấp Mỹ Đức xã Bình Phú

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

24/05/2024 08:30:00

24/05/2024 17:00:00

-Ấp Mỹ Hòa xã Bình Phú

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

24/05/2024 08:30:00

24/05/2024 11:00:00

-Khu phố 1,2 phường Phú Tân

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

24/05/2024 13:00:00

24/05/2024 17:00:00

-Ấp Bình Thành xã Bình Phú

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

25/05/2024 13:00:00

25/05/2024 17:00:00

-Ấp 2,3 xã Sơn Đông

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

26/05/2024 07:00:00

26/05/2024 18:00:00

-Ấp Phú Hào, Phú Hữu, Phú Tự xã Phú Hưng

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

26/05/2024 07:00:00

26/05/2024 08:00:00

-Ấp Bình Thành xã Bình Phú, khu phố Mỹ Tân phường 7

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

26/05/2024 07:00:00

26/05/2024 08:00:00

-Ấp Bình Thành xã Bình Phú, khu phố Mỹ Tân phường 7

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

26/05/2024 08:00:00

26/05/2024 11:00:00

Làng SOS, Bệnh viện Trần văn An

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

26/05/2024 09:30:00

26/05/2024 11:00:00

-Khu phố 2 phường 8

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

26/05/2024 09:30:00

26/05/2024 11:00:00

Công ty TNHH năng lượng Bảo Nguyên

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

26/05/2024 13:00:00

26/05/2024 17:00:00

Cơ sở gia công lưới an toàn Bến Tre

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

26/05/2024 13:00:00

26/05/2024 17:00:00

-Ấp Phú Chánh xã Phú Hưng

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

26/05/2024 14:30:00

26/05/2024 17:00:00

-Ấp Phú Hào, Phú Chánh xã Phú Hưng

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

26/05/2024 14:30:00

26/05/2024 17:00:00

-Ấp Phú Hào, Phú Chánh xã Phú Hưng

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Ba Chi

Thời gian bắt đầu ngừng cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện

Địa điểm ngừng cấp điện

Lý do ngừng cấp điện

21/05/2024 07:30:00

21/05/2024 12:30:00

-Ấp Phú Long xã Phước Ngãi huyện Ba Tri.

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

22/05/2024 07:30:00

22/05/2024 16:00:00

-Ấp Giồng Nhựt xã An Hiệp huyện Ba Tri.

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

22/05/2024 07:30:00

22/05/2024 16:00:00

-Ấp Giồng Nhựt xã An Hiệp huyện Ba Tri.

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

23/05/2024 07:30:00

23/05/2024 16:00:00

-Ấp 6 xã An Ngãi Trung huyện Ba Tri.

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

23/05/2024 07:30:00

23/05/2024 16:00:00

-Ấp 6 xã An Ngãi Trung huyện Ba Tri.

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

24/05/2024 07:30:00

24/05/2024 17:00:00

-Ấp An Quí xã An Hòa Tây huyện Ba Tri.

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

25/05/2024 07:30:00

25/05/2024 17:00:00

-Ấp 2 xã An Ngãi Trung huyện Ba Tri.

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

25/05/2024 07:30:00

25/05/2024 17:00:00

-Ấp 1-2 xã An Ngãi Trung huyện Ba Tri.

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

26/05/2024 07:30:00

26/05/2024 17:00:00

-Bệnh viện đa khoa khu vực Ba Tri huyện Ba Tri.

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

26/05/2024 07:30:00

26/05/2024 17:00:00

-KP2 thị trấn Ba Tri huyện Ba Tri.

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

26/05/2024 07:30:00

26/05/2024 17:00:00

-KP6 thị trấn Ba Tri huyện Ba Tri.

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

26/05/2024 07:30:00

26/05/2024 17:00:00

-KP2 thị trấn Ba Tri huyện Ba Tri.

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

20/05/2024 08:00:00

20/05/2024 17:00:00

-Ấp 3 xã Tân Xuân huyện Ba Tri.

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

20/05/2024 08:00:00

20/05/2024 17:00:00

-Ấp 7 xã Bảo Thạnh huyện Ba Tri.

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

20/05/2024 08:00:00

20/05/2024 17:00:00

-Ấp 6 xã Bảo Thạnh huyện Ba Tri.

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

20/05/2024 08:00:00

20/05/2024 17:00:00

-Ấp 6 xã Bảo Thạnh huyện Ba Tri.

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

20/05/2024 08:00:00

20/05/2024 17:00:00

-Ấp 6 xã Bảo Thạnh huyện Ba Tri.

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Mỏ Cày Nam

Thời gian bắt đầu ngừng cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện

Địa điểm ngừng cấp điện

Lý do ngừng cấp điện

21/05/2024 08:00:00

21/05/2024 17:00:00

- Ấp Bình Đông xã Hương Mỹ

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

22/05/2024 14:30:00

22/05/2024 17:00:00

- Ấp Tân Bình – Bình Thạnh xã Thành Thới B

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

22/05/2024 14:30:00

22/05/2024 17:00:00

- Ấp Tân Bình – Bình Thạnh xã Thành Thới B

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

25/05/2024 07:00:00

25/05/2024 18:00:00

- Khu phố 1 – 2 – 3 – 4 – 5 thị trấn Mỏ Cày; ấp An Vĩnh xã Đa Phước Hội

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

26/05/2024 07:00:00

26/05/2024 18:00:00

- Khu phố 7 – ấp Tân Phước thị trấn Mỏ Cày; ấp Phú Quới – Tân Lộc xã Tân Hội

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

26/05/2024 07:00:00

26/05/2024 18:00:00

- Khu phố 7 – ấp Tân Phước thị trấn Mỏ Cày; ấp Phú Quới – Tân Lộc xã Tân Hội

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

Lịch cúp điện Bình Đại

Thời gian bắt đầu ngừng cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện

Địa điểm ngừng cấp điện

Lý do ngừng cấp điện

20/05/2024 08:00:00

20/05/2024 17:00:00

- Ấp Cả Nhỏ xã Định Trung

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

20/05/2024 08:00:00

20/05/2024 17:00:00

- Ấp Giồng Bông xã Thới Lai

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

20/05/2024 09:00:00

20/05/2024 10:00:00

- Khách hàng Đại lý thức ăn Quốc Trung xã Phú Long

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

20/05/2024 10:15:00

20/05/2024 11:00:00

- Khách hàng NTCN Hồ Văn Thương xã Định Trung

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

20/05/2024 13:00:00

20/05/2024 17:00:00

- Khách hàng Ban quản lý cảng cá + Cơ sở Trung Thu 2 xã Bình Thắng

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

21/05/2024 13:00:00

21/05/2024 14:00:00

- Khách hàng Công ty TNHH mua bán các sản phẩm dừa Nhơn Hòa xã Châu Hưng

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

21/05/2024 08:00:00

21/05/2024 17:00:00

- Ấp Hưng Chánh xã Châu Hưng

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

21/05/2024 08:00:00

21/05/2024 17:00:00

- Ấp Hưng Thạnh xã Châu Hưng

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

21/05/2024 08:00:00

21/05/2024 17:00:00

- Ấp Giồng Bông xã Thới Lai

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

21/05/2024 08:00:00

21/05/2024 17:00:00

- Ấp Chợ xã Thới Lai

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

22/05/2024 08:00:00

22/05/2024 17:00:00

- Ấp Bình Thạnh 3 – Bình Phú xã Thạnh Trị

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

22/05/2024 09:00:00

22/05/2024 10:00:00

- Khách hàng Bùi Văn Lộc xã Lộc Thuận

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

22/05/2024 10:15:00

22/05/2024 11:00:00

- Khách hàng NTCN Võ Văn Long xã Phú Long

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

23/05/2024 09:00:00

23/05/2024 10:00:00

- Khách hàng NTCN Trần Văn Hiền xã Thạnh Phước

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

23/05/2024 08:00:00

23/05/2024 11:00:00

- Khách hàng NTCN Nguyễn Văn Tiên xã Thạnh Trị

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

23/05/2024 10:15:00

23/05/2024 11:00:00

- Khách hàng NTCN Nguyễn Thị Thu Hà xã Thạnh Phước

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

23/05/2024 13:00:00

23/05/2024 16:00:00

- Khách hàng NTCN Trịnh Văn Châu xã Bình Thắng

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

24/05/2024 10:15:00

24/05/2024 11:00:00

- Khách hàng NTCN Võ Văn Lương xã Bình Thới

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

24/05/2024 07:30:00

24/05/2024 17:00:00

- Ấp Thừa Trung – Thừa Tiên xã Thừa Đức

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

24/05/2024 07:30:00

24/05/2024 17:00:00

- Ấp Cây Trôm – Cầu Sắt xã Bình Thới

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

24/05/2024 09:00:00

24/05/2024 10:00:00

- Khách hàng NTCN Lê Thị Năm xã Định Trung

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

25/05/2024 08:30:00

25/05/2024 17:00:00

- Ấp Giồng Bông xã Thới Lai

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

25/05/2024 08:30:00

25/05/2024 17:00:00

- Ấp Tân Định xã Định Trung, Ao Vuông xã Phú Long

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

25/05/2024 08:30:00

25/05/2024 17:00:00

- Ấp 2 xã Tam Hiệp

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

25/05/2024 08:30:00

25/05/2024 17:00:00

- Ấp 1 xã Tam Hiệp

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

25/05/2024 08:30:00

25/05/2024 17:00:00

- Ấp 1 xã Tam Hiệp

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

25/05/2024 08:30:00

25/05/2024 10:30:00

- Khách hàng Công ty TNHH thương mại Cá Việt xã Thạnh Phước

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

25/05/2024 08:30:00

25/05/2024 17:00:00

- Ấp 1 xã Bình Thới

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

25/05/2024 09:30:00

25/05/2024 10:30:00

- Khách hàng NTCN Cao Thị Mạng xã Định Trung

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

25/05/2024 14:15:00

25/05/2024 15:15:00

- Khách hàng Trần Quốc Trung + Trần Thị Nguyệt Thị Trấn Bình Đại

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

25/05/2024 15:30:00

25/05/2024 16:10:00

- Khách hàng NTCN Nguyễn Kim Dung xã Phú Long

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

25/05/2024 15:30:00

25/05/2024 17:00:00

- Khách hàng NTCN Nguyễn Thái Học xã Thạnh Phước

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

26/05/2024 09:00:00

26/05/2024 10:00:00

- Khách hàng NTCN Trần Văn Thơ xã Đại Hòa Lộc

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

26/05/2024 10:10:00

26/05/2024 11:00:00

- Công ty TNHH Tân Long MEKONG Thị Trấn Bình Đại

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Thạnh Phú

Thời gian bắt đầu ngừng cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện

Địa điểm ngừng cấp điện

Lý do ngừng cấp điện

21/05/2024 07:30:00

21/05/2024 17:00:00

Ấp An Ninh A xã An Thuận

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

21/05/2024 07:30:00

21/05/2024 17:00:00

Ấp An Ninh A xã An Thuận

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

21/05/2024 07:30:00

21/05/2024 17:00:00

Ấp An Ninh A xã An Thuận

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

22/05/2024 07:30:00

22/05/2024 17:00:00

Ấp An Khương A Xã An Điền

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

21/05/2024 11:00:00

21/05/2024 13:00:00

Ấp An Điền, Xã An Điền - huyện Thạnh Phú

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

22/05/2024 13:00:00

22/05/2024 15:00:00

Ấp An Điền, Xã An Điền - huyện Thạnh Phú

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

22/05/2024 15:00:00

22/05/2024 16:00:00

Ấp An Khương, Xã An Điền - huyện Thạnh Phú

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

23/05/2024 07:30:00

23/05/2024 12:00:00

Ấp Quí Thuận xã Hoà Lợi

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Châu Thành

Thời gian bắt đầu ngừng cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện

Địa điểm ngừng cấp điện

Lý do ngừng cấp điện

20/05/2024 07:30:00

20/05/2024 17:00:00

- Ấp Chánh – Khánh Hội Đông – Khánh Hội Tây thị trấn Tiên Thủy; khu tái định cư ấp Quới Thạnh Đông xã Quới Sơn, ấp Tân Vinh xã Tân Thạch

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

20/05/2024 07:30:00

20/05/2024 17:00:00

- Ấp Chánh – Khánh Hội Đông – Khánh Hội Tây thị trấn Tiên Thủy; khu tái định cư ấp Quới Thạnh Đông xã Quới Sơn, ấp Tân Vinh xã Tân Thạch

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

20/05/2024 08:30:00

20/05/2024 13:00:00

- Ấp Chánh – Khánh Hội Đông – Khánh Hội Tây thị trấn Tiên Thủy; khu tái định cư ấp Quới Thạnh Đông xã Quới Sơn, ấp Tân Vinh xã Tân Thạch

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

20/05/2024 13:30:00

20/05/2024 17:00:00

- Ấp Chánh – Khánh Hội Đông – Khánh Hội Tây thị trấn Tiên Thủy; khu tái định cư ấp Quới Thạnh Đông xã Quới Sơn, ấp Tân Vinh xã Tân Thạch

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

20/05/2024 13:30:00

20/05/2024 17:00:00

- Trạm KH

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

21/05/2024 13:30:00

21/05/2024 17:00:00

- Ấp Tân Qui – Mỹ Phú xã Tân Phú, Tiên Hưng xã Tiên Long, Long Thạnh xã Giao Long, ấp 7 xã Quới Sơn

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

21/05/2024 08:00:00

21/05/2024 12:00:00

- Ấp Tân Qui – Mỹ Phú xã Tân Phú, Tiên Hưng xã Tiên Long, Long Thạnh xã Giao Long, ấp 7 xã Quới Sơn

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

22/05/2024 08:00:00

22/05/2024 17:00:00

- Ấp Hữu Chiến xã Hữu Định, Phú Hòa xã Quới Thành, Phú Xuân xã Phú Đức, Phú Khương xã Phú Túc

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

22/05/2024 07:30:00

22/05/2024 17:00:00

- Ấp Hữu Chiến xã Hữu Định, Phú Hòa xã Quới Thành, Phú Xuân xã Phú Đức, Phú Khương xã Phú Túc

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

22/05/2024 08:30:00

22/05/2024 11:30:00

- Ấp Hữu Chiến xã Hữu Định, Phú Hòa xã Quới Thành, Phú Xuân xã Phú Đức, Phú Khương xã Phú Túc

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

22/05/2024 13:30:00

22/05/2024 16:00:00

- Ấp Hữu Chiến xã Hữu Định, Phú Hòa xã Quới Thành, Phú Xuân xã Phú Đức, Phú Khương xã Phú Túc

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

23/05/2024 07:30:00

23/05/2024 17:00:00

- Ấp Chợ xã Thành Triệu, Phú Khương xã Phú Túc, Tân Bắc – Tân Nam xã Tân Phú, Tiên Phú 2 xã Tiên Long

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

23/05/2024 07:30:00

23/05/2024 17:00:00

- Ấp Chợ xã Thành Triệu, Phú Khương xã Phú Túc, Tân Bắc – Tân Nam xã Tân Phú, Tiên Phú 2 xã Tiên Long

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

23/05/2024 08:00:00

23/05/2024 12:00:00

- Ấp Chợ xã Thành Triệu, Phú Khương xã Phú Túc, Tân Bắc – Tân Nam xã Tân Phú, Tiên Phú 2 xã Tiên Long

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

24/05/2024 07:30:00

24/05/2024 17:00:00

- Ấp Mỹ Phú xã Tân Phú, Tiên Thạnh xã Tiên Long

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

24/05/2024 07:30:00

24/05/2024 17:00:00

- Ấp Mỹ Phú xã Tân Phú, Tiên Thạnh-Tiên Lợi xã Tiên Long

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

25/05/2024 07:30:00

25/05/2024 17:00:00

- Ấp 2 – 3 – Phước Thành – Phước Hậu xã Tam Phước

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

26/05/2024 07:30:00

26/05/2024 18:00:00

- Khu phố 2 thị trấn Châu Thành; ấp Phú Ngãi – Phước Hòa xã Phú An Hòa, ấp 4 xã Tân Thạch, ấp 1 – khu tái định cư ấp Quới Thạnh Đông xã Quới Sơn, Phước Thới xã An Phước, An Phú xã An Khánh, Long Hội – Long Hòa – Long Thạnh xã Giao Long, Phước Trạch xã Phước Thạnh, Hữu Thành xã Hữu Định

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

26/05/2024 07:30:00

26/05/2024 18:00:00

- Khu phố 2 thị trấn Châu Thành; ấp Phú Ngãi – Phước Hòa xã Phú An Hòa, ấp 4 xã Tân Thạch, ấp 1 – khu tái định cư ấp Quới Thạnh Đông xã Quới Sơn, Phước Thới xã An Phước, An Phú xã An Khánh, Long Hội – Long Hòa – Long Thạnh xã Giao Long, Phước Trạch xã Phước Thạnh, Hữu Thành xã Hữu Định

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

26/05/2024 13:00:00

26/05/2024 16:00:00

- Ấp An Phú xã An Khánh

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Giồng Trôm

Thời gian bắt đầu ngừng cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện

Địa điểm ngừng cấp điện

Lý do ngừng cấp điện

20/05/2024 08:00:00

20/05/2024 17:00:00

-Ấp 3 xã Phước Long, ấp 1 xã Thuận Điền

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

20/05/2024 08:00:00

20/05/2024 17:00:00

-Ấp 3 xã Phước Long, ấp 1 xã Thuận Điền

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

21/05/2024 08:00:00

21/05/2024 17:00:00

-Ấp Bình Đông xã Bình Thành

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

21/05/2024 08:00:00

21/05/2024 17:00:00

-Ấp Bình Đông xã Bình Thành

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

21/05/2024 08:00:00

21/05/2024 17:00:00

-Ấp Bình Đông xã Bình Thành

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

21/05/2024 08:00:00

21/05/2024 17:00:00

-Ấp Bình Lợi xã Bình Thành

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

21/05/2024 08:00:00

21/05/2024 17:00:00

-Ấp Bình Đông - Bình Tiên xã Bình Thành

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

21/05/2024 08:00:00

21/05/2024 17:00:00

-Ấp Bình Tiên 1 xã Bình Hòa, ấp Bình Tiên xã Bình Thành

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

21/05/2024 08:00:00

21/05/2024 17:00:00

-Ấp Bình Tiên 1 xã Bình Hòa

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

22/05/2024 08:00:00

22/05/2024 17:00:00

-Ấp Kinh Cũ xã Phong Nẫm

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

22/05/2024 08:00:00

22/05/2024 17:00:00

-Ấp Kinh Cũ xã Phong Nẫm

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

22/05/2024 08:00:00

22/05/2024 17:00:00

-Ấp Kinh Cũ xã Phong Nẫm

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

22/05/2024 08:00:00

22/05/2024 17:00:00

-Ấp Giồng Sậy xã Phong Nẫm

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

22/05/2024 08:00:00

22/05/2024 17:00:00

-Ấp Chợ xã Mỹ Thạnh

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

23/05/2024 08:00:00

23/05/2024 10:00:00

-Ấp Bình An xã Bình Thành

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

23/05/2024 08:00:00

23/05/2024 12:00:00

-Khu Phố 1 Thị trấn Giồng Trôm, ấp Bình Tiên xã Bình Thành

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

23/05/2024 08:00:00

23/05/2024 17:00:00

-Ấp Bình Tiên 1 xã Bình Hòa, ấp Bình Tiên xã Bình Thành

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

23/05/2024 08:00:00

23/05/2024 17:00:00

-Ấp 6 xã Châu Bình

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

23/05/2024 08:00:00

23/05/2024 17:00:00

-Ấp 5 xã Châu Bình

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Chợ Lách

Thời gian bắt đầu ngừng cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện

Địa điểm ngừng cấp điện

Lý do ngừng cấp điện

20/05/2024 08:30:00

20/05/2024 17:00:00

Ấp Phụng Đức B xã Phú Phụng

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

20/05/2024 08:30:00

20/05/2024 17:00:00

Ấp Phụng Đức B xã Phú Phụng

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

21/05/2024 08:00:00

21/05/2024 11:00:00

Ấp Bình An - Thị Trấn Chợ Lách

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

21/05/2024 10:00:00

21/05/2024 13:00:00

Ấp Hòa Khánh xã Vĩnh Thành

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

21/05/2024 13:00:00

21/05/2024 15:00:00

Ấp Hòa Khánh xã Vĩnh Thành

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

21/05/2024 14:30:00

21/05/2024 17:00:00

Ấp Vĩnh Nam - Đông Nam xã Vĩnh Thành

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

22/05/2024 13:00:00

22/05/2024 17:00:00

Ấp Sơn Long xã Sơn Định, Hòa Thuận - Vĩnh Lộc xã Vĩnh Bình

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

25/05/2024 08:00:00

25/05/2024 17:00:00

Ấp Thanh Trung - Tân Trung - Phú Hòa - Thanh Xuân - Thanh Điền - Phú Long - Phú Hưng xã Hưng Khánh Trung B

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

Lịch cúp điện Mỏ Cày Bắc

Thời gian bắt đầu ngừng cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện

Địa điểm ngừng cấp điện

Lý do ngừng cấp điện

21/05/2024 08:00:00

21/05/2024 17:00:00

- Ấp Chợ Xếp xã Tân Thành Bình

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

21/05/2024 08:00:00

21/05/2024 17:00:00

- Ấp Chợ Xếp xã Tân Thành Bình

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

21/05/2024 14:00:00

21/05/2024 17:00:00

- Ấp Chợ Xếp xã Tân Thành Bình

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

22/05/2024 08:00:00

22/05/2024 14:00:00

- Ấp Tân Đức B xã Tân Bình

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

22/05/2024 08:00:00

22/05/2024 14:00:00

- Ấp Tân Đức B xã Tân Bình

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

23/05/2024 08:00:00

23/05/2024 17:00:00

- Ấp Đông Trị xã Thành An

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

23/05/2024 13:30:00

23/05/2024 17:00:00

- Ấp Tân Nhuận xã Nhuận Phú Tân

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

24/05/2024 13:00:00

24/05/2024 17:00:00

- Khu phố Phước Hậu thị trấn Phước Mỹ Trung

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

24/05/2024 08:00:00

24/05/2024 17:00:00

- ấp Hòa Thuận – Đông Thuận xã Thành An

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

24/05/2024 08:00:00

24/05/2024 17:00:00

ấp Đông Thuận - xã Thành An

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

25/05/2024 08:00:00

25/05/2024 17:00:00

- Ấp Đông An – xã Thành An

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

25/05/2024 13:00:00

25/05/2024 17:00:00

- Ấp Hòa Thuận 2 - xã Hòa Lộc

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

26/05/2024 08:00:00

26/05/2024 17:00:00

- Khu phố Phước Khánh thị trấn Phước Mỹ Trung

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

26/05/2024 08:00:00

26/05/2024 17:00:00

- Ấp Thanh Hòa xã Thành An

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

26/05/2024 13:00:00

26/05/2024 17:00:00

- Ấp Thủ Sở xã Thạnh Ngãi

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

lich-cat-dien11-16855064728502039924097-0-0-1250-2000-crop-16855064881321764897412.jpgBí kíp nắm lịch cắt điện, hướng dẫn cách tra cứu đơn giản, nhanh và chính xác nhất năm 2023

GĐXH – Làm thế nào để tra cứu thông tin về lịch cắt điện tại khu vực bạn đang sinh sống? Dưới đây là những giải pháp bạn có thể lựa chọn.

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022