Chiêc ghế này được thực hiện bằng công cụ thiết kế tham số và thuật toán trong Rhno3D và Grasshopper3D

  • Bộ sưu tập nội thất tham số.
  • Kích thước: L -1530 mm W – 1370 mm H – 1030 mm.
  • Vật liệu: gỗ dán bạch dương / thanh kim loại / dầu Osmo.
Scatechair1.jpgGhế thiết kê từ phần mềm tham số Scate chair | Oleg Soroko | After FormScatechair6-1.jpgGhế thiết kê từ phần mềm tham số Scate chair | Oleg Soroko | After FormScatechair2.jpgGhế thiết kê từ phần mềm tham số Scate chair | Oleg Soroko | After FormScatechair4.jpgGhế thiết kê từ phần mềm tham số Scate chair | Oleg Soroko | After FormScatechair3.jpgGhế thiết kê từ phần mềm tham số Scate chair | Oleg Soroko | After FormScatechair7.jpgGhế thiết kê từ phần mềm tham số Scate chair | Oleg Soroko | After Form
Loading...
Loading...
Loading...

Tin 24H