Quốc tế

Cuộc sống con người sẽ như thế nào sau 50 năm nữa?
Những thay đổi trong thế kỷ 21 sẽ do hai yếu tố chính thúc đẩy. Đó là sự tiến bộ nhanh của công nghệ và sự biến đổi xấu đi của khí hậu, môi trường.

Tiểu sử Linh Ka

Tiểu sử

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022