dong-xu-5-cent-duoc-mua-lai-gia-45-trieu-usd-1534513339_500x300.jpg
 
 
Đồng xu 5 cent được mua lại giá 4,5 triệu USD

Phiên An (theo Fortune)

Loading...
Loading...
Loading... RIGHT_MENU