Điện ảnh

'Bên trong vỏ kén vàng' được dự đoán vào đề cử Oscar 2025
Báo quốc tế dự đoán "Bên trong vỏ kén vàng" của Phạm Thiên Ân được đề cử giải Oscar 2025 hạng mục Quay phim xuất sắc.

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022