Cinema Việt

Mẹ rơm - Tập 16: Liễu cấm chồng không được đến gần Hạt Dẻ
Càng lớn Hạt Dẻ lại càng giống Hào "như đúc" nên Liễu cấm chồng đến gần cô bé để đỡ bị người làng dị nghị.

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022