yb-17161754699571591274232-73-0-417-550-crop-17161755656071770177272.jpgYên Bái: Thành viên trật tự cơ sở hy sinh khi làm nhiệm vụ có thể được xem xét công nhận là liệt sĩ

GĐXH - Thành viên Tổ bảo vệ an ninh, trật tự bị thương, chết khi làm nhiệm vụ, nếu đủ điều kiện, tiêu chuẩn thì được xem xét hưởng chế độ, chính sách như thương binh, công nhận là liệt sỹ theo quy định của pháp luật về chính sách ưu đãi người có công với cách mạng.

Cơ sở thực tiễn

Theo dự thảo tờ trình của UBND tỉnh Lâm Đồng về dự thảo Nghị quyết quy định tiêu chí thành lập Tổ bảo vệ an ninh, trật tự và tiêu chí về số lượng thành viên Tổ bảo vệ an ninh, trật tự trên địa bàn, hiện nay toàn tỉnh có 142 đơn vị hành chính cấp xã (gồm 111 xã, 18 phường, 13 thị trấn). Trong đó, có 495 tổ dân phố thuộc 31 phường, thị trấn và 872 thôn thuộc 111 xã.

Qua rà soát, hiện tại có 2.083 người đang tham gia lực lượng bảo vệ dân phố tại các phường, thị trấn. Tại các xã có 1.362 Công an xã bán chuyên trách đang được tiếp tục sử dụng. Tại các thôn, tổ dân phố (mỗi thôn, tổ dân phố thành lập một đội dân phòng) có 12.932 đội viên dân phòng (trong đó có 2.686 Đội trưởng và Đội phó đội dân phòng).

Các lực lượng này đã và đang phát huy hiệu quả trong công tác hỗ trợ lực lượng Công an cấp xã nắm tình hình, thực hiện các nhiệm vụ bảo đảm tình hình an ninh, trật tự tại địa bàn cơ sở trong thời gian qua.

Tuy nhiên, đến ngày 1/7/2024, khi Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở có hiệu lực thi hành thì các lực lượng bảo vệ dân phố, Công an xã bán chuyên trách không còn căn cứ pháp lý để tiếp tục hoạt động. Vì vậy, cần phải kiện toàn các lực lượng này để tiếp tục duy trì hoạt động, tham gia hỗ trợ Công an cấp xã thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở.

Quan điểm xây dựng dự thảo văn bản

Tại 31 phường, thị trấn có 495 tổ dân phố. Trong đó, có 21 tổ dân phố có từ 500 hộ gia đình trở lên (theo dự thảo Nghị quyết bố trí không quá 04 thành viên/1 tổ thì tối đa có 84 thành viên/21 tổ) và 474 tổ dân phố có dưới 500 hộ gia đình (theo dự thảo Nghị quyết bố trí không quá 03 thành viên/1 tổ thì tối đa có 1.422 thành viên/474 tổ). Như vậy, tổng số thành viên lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở tại các tổ dân phố là 1.506 người.

Tại 111 xã có 872 thôn; trong đó, có 149 thôn có từ 350 hộ gia đình trở lên (theo dự thảo Nghị quyết bố trí không quá 04 thành viên/1 tổ thì tối đa có 596 thành viên/149 tổ) và 723 thôn có dưới 350 hộ gia đình (theo dự thảo Nghị quyết bố trí không quá 03 thành viên/1 tổ thì tối đa có 2.169 thành viên/723 tổ). Như vậy, tổng số thành viên lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở tại các thôn là 2.765 người.

ld-1716258527574124649065.jpg

Lâm Đồng đề xuất số lượng thành viên Tổ bảo vệ an ninh, trật tự cơ sở. Ảnh minh họa

Theo dự thảo Nghị quyết quy định sẽ có tối đa 4.271 thành viên Tổ bảo vệ an ninh, trật tự tại 1.367 thôn, tổ dân phố. Trung bình mỗi phường, thị trấn có 48,6 thành viên, mỗi xã có 24,9 thành viên. Với số lượng thành viên Tổ bảo vệ an ninh, trật tự như vậy cơ bản đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ hỗ trợ Công an cấp xã trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự tại địa bàn cơ sở, đồng thời, bảo đảm nhiệm vụ chi ngân sách của địa phương theo quy định của Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở.

Lâm Đồng đề xuất số lượng thành viên Tổ bảo vệ an ninh, trật tự cơ sở

Theo đó, Lâm Đồng đề xuất, Tổ bảo vệ an ninh, trật tự được thành lập ở thôn, tổ dân phố thuộc địa bàn xã, phường, thị trấn. Mỗi thôn hoặc tổ dân phố thành lập 01 Tổ bảo vệ an ninh, trật tự (có Tổ trưởng, Tổ phó và Tổ viên).

Số lượng thành viên Tổ bảo vệ an ninh, trật tự:

Đối với thôn có dưới 350 hộ gia đình, tổ dân phố có dưới 500 hộ gia đình được bố trí không quá 03 thành viên/1 tổ.

Đối với thôn có từ 350 hộ gia đình trở lên, tổ dân phố có từ 500 hộ gia đình trở lên được bố trí không quá 04 thành viên/1 tổ.

bt-17156599938781527463258-18-0-456-700-crop-17156600012342038838624.jpgBến Tre đề xuất mức hỗ trợ hàng tháng đối với lực lượng bảo vệ an ninh, trật tự cơ sở

GĐXH - Bến Tre đang tổ chức lấy ý kiến đóng góp từ các cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan tới chế độ chính sách đối với lực lượng bảo vệ an ninh, trật tự cơ sở trên địa bàn tỉnh.

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022