ha-noi-ho-tro-100-phi-cap-phieu-ly-lich-tu-phap-qua-ung-dung-vneid-1716251180696-17162511813671766784393.jpg

Công dân thực hiện cấp Phiếu lý lịch tư pháp tại Sở Tư pháp TP Hà Nội. Ảnh: Bạch Dương

Thời gian qua, việc cấp Phiếu LLTP tại Hà Nội được triển khai theo hình thức nộp trực tiếp tại trụ sở Sở Tư pháp và nộp hồ sơ qua dịch vụ công trực tuyến toàn trình. Theo báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế HĐND TP, từ năm 2021 đến 2023, TP Hà Nội đã cấp khoảng 222.500 Phiếu LLTP và trung bình mỗi ngày, Sở Tư pháp TP tiếp nhận trên 500 yêu cầu cấp Phiếu LLTP của công dân, tổ chức.

Để tạo điều kiện thuận lợi, giảm thời gian, chi phí xã hội cho người dân, tổ chức, doanh nghiệp, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 28/NQ-CP ngày 5/3/2024 tại phiên họp thường kỳ tháng 2/2024 của Chính phủ cho phép Hà Nội thực hiện thí điểm cấp Phiếu LLTP trên ứng dụng VNeID trước thời điểm nhân rộng toàn quốc (xác định từ ngày 1/7/2024 theo Nghị định số 59/2022/NĐ-CP ngày 5/9/2022 của Chính phủ về định danh, xác thực điện tử).

Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, ngày 22/4/2024, Hà Nội đã triển khai thí điểm việc cấp Phiếu LLTP trên ứng dụng VNeID. Khi đề nghị cấp Phiếu LLTP trên ứng dụng VNeID, công dân chỉ cần có Căn cước công dân định danh điện tử mức độ 2, không cần phải đến trụ sở cơ quan của Sở Tư pháp.

Theo Sở Tư pháp TP Hà Nội, từ ngày 22/4 đến 6/5/2024, Sở Tư pháp đã tiếp nhận 5.272 hồ sơ; trong đó có 2.097 hồ sơ tiếp nhận qua ứng dụng VNeID, đạt 39,78% tổng số yêu cầu cấp Phiếu LLTP; có 3.175 hồ sơ tiếp nhận qua dịch vụ công TP, đạt 60,22%.

Mặc dù đạt kết quả đáng khích lệ bước đầu, nhưng nhìn chung, tỷ lệ người dân sử dụng ứng dụng VNeID để yêu cầu cấp Phiếu LLTP chưa cao, chưa được nhiều người biết đến. Do đó, TP cần thiết có cơ chế khuyến khích, động viên, hỗ trợ người dân tham gia sử dụng dịch vụ này, đặc biệt ở giai đoạn đầu thực hiện.

Trên cơ sở Tờ trình của UBND TP Hà Nội, HĐND TP đã quyết nghị hỗ trợ 100% mức phí phải nộp đối với công dân Việt Nam cư trú trên địa bàn Hà Nội, có tài khoản định danh điện tử mức độ 2 trên ứng dụng VNeID, có yêu cầu cấp Phiếu LLTP qua ứng dụng VNeID.

Nội dung, mức hỗ trợ và nguồn kinh phí thực hiện nghị quyết này gồm: hỗ trợ 100% phí phải nộp của các đối tượng quy định của Nghị quyết này mà không thuộc đối tượng được miễn phí theo quy định tại Thông tư số 244/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí cung cấp thông tin LLTP.

Cụ thể, hỗ trợ phí cung cấp thông tin LLTP của sinh viên, người có công với cách mạng, thân nhân liệt sỹ (gồm cha đẻ, mẹ đẻ, vợ (hoặc chồng), con (con đẻ, con nuôi), người có công nuôi dưỡng liệt sỹ); mức hỗ trợ 100.000 đồng/lần/người. Hỗ trợ phí cung cấp thông tin LLTP của các đối tượng khác; mức hỗ trợ 200.000 đồng/lần/người.

Trường hợp đối tượng quy định của Nghị quyết này có yêu cầu cấp Phiếu LLTP đề nghị cấp trên 2 Phiếu LLTP trong một lần yêu cầu thì được hỗ trợ tối đa 50.000 đồng/lần/người (tương đương 10 Phiếu LLTP). Kinh phí thực hiện việc hỗ trợ phí cung cấp thông tin LLTP quy định tại Nghị quyết này được bố trí từ nguồn ngân sách TP giao Sở Tư pháp.

HĐND TP yêu cầu tiếp tục rà soát, kiến nghị với Chính phủ, Bộ Tư pháp, Bộ Công an và các bộ, ngành liên quan để đảm bảo hệ thống Cổng dịch vụ công Quốc gia và hệ thống phần mềm ứng dụng định danh và xác thực điện tử VNeID được đảm bảo thông suốt, hiệu quả. Nghiên cứu tiếp tục mở rộng phạm vi thí điểm đối với các thủ tục hành chính khác có thể liên thông với ứng dụng định danh và xác thực điện tử VNeID để đảm bảo phục vụ người dân ngày một tốt hơn, đẩy nhanh việc thực hiện chuyển đổi số trong công tác quản lý Nhà nước cũng như giải quyết các thủ tục hành chính.

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022