d1-1422267754_660x0.jpg

Nghệ sĩ người Canada Robert Gonsalves xóa mờ ranh giới giữa các sự vật, khiến mỗi bức tranh của ông có thể chứa các nội dung hoàn toàn khác nhau.

d2-1422267754_660x0.jpg

Bên trái bức tranh là cây cầu và đoàn tàu nhưng sang bên phải lại trở thành sân khấu xiếc với những hàng ghế khán giả.

d10-1422267757_660x0.jpg

Bằng trí tưởng tượng của mình, Robert Gonsalves hòa quyện những câu chuyện, khéo léo xóa đi ranh giới.

d4-1422267755_660x0.jpg
d3-1422267754_660x0.jpg
d6-1422267756_660x0.jpg
d7-1422267756_660x0.jpg
d11-1422267758_660x0.jpg
d13-1422267759_660x0.jpg
d15-1422267759_660x0.jpg
d16-1422267760_660x0.jpg
siu-1422269408_660x0.jpg
siu2-1422269521_660x0.jpg

Những bức tranh mang màu sắc siêu thực của Robert Gonsalves.

Hải LanẢnh: Robert Gonsalves

  • (11/4)
  • (28/3)img_blank.gif
  • (23/3)
  • (1/3)img_blank.gif
  • (24/2)

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022