hoa-hau-tran-dai-ban-trai-khoc-khi-toi-thua-nhan-la-nguoi-ch-1611473734.jpg?w=750&h=450&q=100&dpr=1&fit=crop&s=IpSz9mOqZWdrfW52n7-izw
 
 
Hoa hậu Trân Đài: 'Bạn trai khóc khi tôi thừa nhận là người chuyển giới'

Trân Đài chia sẻ về cuộc thi và chuyện tình cảm

Anh Tuấn - Quang Huy