Thông tin công trình:

  • Thiết kế: HYLA Architects
  • Địa điểm: Singapore
  • KTS chủ trì: Han Loke Kwang
  • Đội thiết kế: Kompiya Rattanangkul, Goh Chiou Hwa, Thomas Ong
  • Diện tích: 720.0 m2
  • Năm dự án: 2017
  • Ảnh: Derek Swalwell

kien-viet-biet-thu-voi-can-phong-khong-mai-hyla-architects-9.jpg?resize=640%2C480&ssl=1

Mặt tiền nhà ốp gạch màu xám sẫm và gạch có hoa văn. Trên tầng hai ốp tấm bê tông đục rỗng. Lớp hàng rào bao quanh nhà bằng gỗ tương phản với gạch và bê tông.

kien-viet-biet-thu-voi-can-phong-khong-mai-hyla-architects-8.jpg?resize=640%2C480&ssl=1

Bên trong nhà có các không gian xanh nhỏ xen kẽ tạo sự xuyên suốt giữa trong và ngoài.

kien-viet-biet-thu-voi-can-phong-khong-mai-hyla-architects-11.jpg?resize=640%2C480&ssl=1kien-viet-biet-thu-voi-can-phong-khong-mai-hyla-architects-12.jpg?resize=640%2C480&ssl=1Cầu thang là cấu trúc dầm côngxôn hình tam giác. 

kien-viet-biet-thu-voi-can-phong-khong-mai-hyla-architects-17.jpg?resize=640%2C853&ssl=1 kien-viet-biet-thu-voi-can-phong-khong-mai-hyla-architects-13.jpg?resize=640%2C480&ssl=1

Sảnh mái có dải cây xanh riêng và là nơi tiếp nối không gian sân trong theo chiều dọc.

kien-viet-biet-thu-voi-can-phong-khong-mai-hyla-architects-18.jpg?resize=640%2C480&ssl=1 kien-viet-biet-thu-voi-can-phong-khong-mai-hyla-architects-19.jpg?resize=640%2C480&ssl=1 kien-viet-biet-thu-voi-can-phong-khong-mai-hyla-architects-1.jpg?resize=640%2C853&ssl=1

kien-viet-biet-thu-voi-can-phong-khong-mai-hyla-architects-16.jpg?resize=640%2C480&ssl=1

kien-viet-biet-thu-voi-can-phong-khong-mai-hyla-architects-10.jpg?resize=640%2C480&ssl=1

Xem thêm hình ảnh dưới đây:

kien-viet-biet-thu-voi-can-phong-khong-mai-hyla-architects-2.jpg?resize=100%2C100&ssl=1
kien-viet-biet-thu-voi-can-phong-khong-mai-hyla-architects-3.jpg?resize=100%2C100&ssl=1
kien-viet-biet-thu-voi-can-phong-khong-mai-hyla-architects-4.jpg?resize=100%2C100&ssl=1
kien-viet-biet-thu-voi-can-phong-khong-mai-hyla-architects-5.jpg?resize=100%2C100&ssl=1
kien-viet-biet-thu-voi-can-phong-khong-mai-hyla-architects-6.jpg?resize=100%2C100&ssl=1
kien-viet-biet-thu-voi-can-phong-khong-mai-hyla-architects-7.jpg?resize=100%2C100&ssl=1
kien-viet-biet-thu-voi-can-phong-khong-mai-hyla-architects-8.jpg?resize=100%2C100&ssl=1
kien-viet-biet-thu-voi-can-phong-khong-mai-hyla-architects-9.jpg?resize=100%2C100&ssl=1
kien-viet-biet-thu-voi-can-phong-khong-mai-hyla-architects-21.jpg?resize=100%2C100&ssl=1
kien-viet-biet-thu-voi-can-phong-khong-mai-hyla-architects-10.jpg?resize=100%2C100&ssl=1
kien-viet-biet-thu-voi-can-phong-khong-mai-hyla-architects-11.jpg?resize=100%2C100&ssl=1
kien-viet-biet-thu-voi-can-phong-khong-mai-hyla-architects-12.jpg?resize=100%2C100&ssl=1
kien-viet-biet-thu-voi-can-phong-khong-mai-hyla-architects-13.jpg?resize=100%2C100&ssl=1
kien-viet-biet-thu-voi-can-phong-khong-mai-hyla-architects-14.jpg?resize=100%2C100&ssl=1
kien-viet-biet-thu-voi-can-phong-khong-mai-hyla-architects-16.jpg?resize=100%2C100&ssl=1
kien-viet-biet-thu-voi-can-phong-khong-mai-hyla-architects-17.jpg?resize=100%2C100&ssl=1
kien-viet-biet-thu-voi-can-phong-khong-mai-hyla-architects-18.jpg?resize=100%2C100&ssl=1
kien-viet-biet-thu-voi-can-phong-khong-mai-hyla-architects-19.jpg?resize=100%2C100&ssl=1
kien-viet-biet-thu-voi-can-phong-khong-mai-hyla-architects-20.jpg?resize=100%2C100&ssl=1
kien-viet-biet-thu-voi-can-phong-khong-mai-hyla-architects-22.jpg?resize=100%2C100&ssl=1

Theo Archdaily

HN | kienviet.net

Loading...
Loading...
Loading... RIGHT_MENU