Thầy Quang Nguyen, chuyên gia đào tạo phát âm tiếng Anh, hướng dẫn cách đọc âm này:

cach-phat-am-tu-co-am-er-1708769510.jpg?w=0&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=ZOBzGqYfpxlWWnCEPZsjTA
Cách phát âm từ có âm 'er'

Quang Nguyen (Moon ESL)

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022