Quy định này áp dụng cho cả trường hợp người thuê đất không thuộc đối tượng miễn, giảm tiền thuê đất và trường hợp đang được giảm tiền thuê đất theo quy định của pháp luật về đất đai và pháp luật khác có liên quan.

Tuy nhiên, quyết định giảm tiền thuê đất này không áp dụng với các khoản nợ phát sinh trước năm 2021 và tiền chậm nộp (nếu có).

Để được hưởng chính sách này, người thuê đất của Nhà nước cần hoàn thiện hồ sơ, gồm giấy đề nghị giảm tiền thuê đất năm nay theo mẫu, bản sao quyết định cho thuê hoặc hợp đồng thuê đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Người thuê đất chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác của thông tin, đảm bảo đúng đối tượng được giảm.

kcn-VSIP-II-Becamex-jpeg-8307-1632813621.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=-a9jeQw2EAkJx26XyHZEyA

Khu công nghiệp VSIP II. Ảnh: Becamex

Hồ sơ sau khi được hoàn thiện, người thuê đất nộp cho cơ quan thuế, ban quản lý khu kinh tế, khu công nghệ cao... từ nay tới 31/12. Cơ quan có thẩm quyền sẽ xem xét, ra quyết định giảm thuế trong không quá 30 ngày từ ngày nhận đủ hồ sơ.

Nếu cơ quan quản lý nhà nước phát hiện người thuê đất gian lận, lập hồ sơ khống để được giảm tiền thuê thì phải hoàn trả lại số tiền đã được giảm, tiền chậm nộp tính trên số tiền được giảm theo quy định về quản lý thuế. Trường hợp không còn kỳ phải nộp tiền thuê đất, người thuê sẽ hoàn trả số tiền nộp thừa hoặc thực hiện bù trừ theo quy định về quản lý thuế.

Với quyết định giảm 30% tiền thuê đất năm 2021, ước tính số tiền thuê đất giảm khoảng 700 tỷ đồng. Năm ngoái Chính phủ cũng quyết định giảm tiền thuê đất năm 2020 cho các đối tượng chịu tác động vì Covid-19 với mức giảm 15%.

Anh Minh

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022