Chứng khoán VIX công bố thông tin về việc ông Nguyễn Văn Tuấn đăng ký bán toàn bộ cổ phiếu sở hữu từ 30/11 đến 29/12 bằng phương thức giao dịch khớp lệnh hoặc thỏa thuận. Giá trị giao dịch theo thị giá hiện tại là hơn 874 tỷ đồng tương ứng 15,02% vốn của Chứng khoán VIX.

Bà Dương Thị Hồng Hạnh, vợ ông Tuấn cũng đăng ký bán 21,2 triệu cổ phiếu , tương ứng 3,64% tổng số cổ phiếu VIX đang lưu hành. Giá trị theo thị giá hiện tại là 212 tỷ đồng. Giao dịch dự kiến thực hiện từ 30/11 đến 29/12 bằng phương thức giao dịch khớp lệnh hoặc thỏa thuận.

VIX-2795-1669449615.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=BuhDRDSLEmFEUuCBnH8U1A

Văn phòng Công ty Chứng khoán VIX. Ảnh: VIX

Image-ExtractWord-1-Out-5121-1669449615.png?w=0&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=mwm21bBpT2-NSKuFKMF-TQTrong khoảng thời gian trên, Công ty cổ phần FTG Việt Nam cũng đăng ký bán ra gần 27 triệu cổ phiếu, tương ứng 4,61% vốn với giá trị dự kiến hơn 268 tỷ đồng. Tổng giám đốc FTG hiện là chồng của bà Nguyễn Thị Tuyết, Chủ tịch HĐQT Chứng khoán VIX.

Lý do được nêu trong báo cáo giao dịch là cơ cấu danh mục đầu tư.

Sau khi hoàn tất giao dịch, Chứng khoán VIX chỉ còn bà Nguyễn Thị Tuyết nắm giữ hơn 21 triệu cổ phiếu, tương đương 3,67% số cổ phiếu VIX đang lưu hành. Bà Tuyết mới được HĐQT Công ty cổ phần Chứng khoán VIX bầu làm chủ tịch kể từ ngày 2/11.

Diệp Anh

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022