kien-viet-tich-hop-khong-gian-nha-o-trong-ngoai-nhu-mot-15.jpg?resize=640%2C427&ssl=1

Thông tin dự án:

  • Tên dự án: YT house
  • Đơn vị thiết kế: Rear studio
  • Địa điểm: Đak Lak, Việt Nam
  • Kiến trúc sư chủ trì: Hồ Quốc Dân, Lê Hoàng Hiếu
  • Nhóm thiết kế: Lữ Nguyễn Ý Xuân, Nguyễn Hoàng Xuân, Nguyễn Anh Việt
  • Nhà thầu: Phạm Thắng, Phạm Nhơn
  • Nhiếp ảnh: Quang Đàm

kien-viet-thiet-ke-khong-gian-nha-o-trong-ngoai-nhu-mot-14.jpg?resize=640%2C267&ssl=1Mối liên hệ giữa không gian trong và ngoài.

kien-viet-tich-hop-khong-gian-nha-o-trong-ngoai-nhu-mot-23.jpg?resize=640%2C427&ssl=1

kien-viet-tich-hop-khong-gian-nha-o-trong-ngoai-nhu-mot-25.jpg?resize=640%2C427&ssl=1

Đội thiết kế đề xuất một hệ mái trải dài theo phương ngang khu đất, hình thành vùng tiện nghi dưới mái cho các chức năng của ngôi nhà, sử dụng hệ kết cấu đơn giản để rút ngắn thời gian thi công, hệ thống thép hỗ trợ cho việc nâng đỡ kết cấu mái.

kien-viet-tich-hop-khong-gian-nha-o-trong-ngoai-nhu-mot-27.jpg?resize=640%2C426&ssl=1

Dưới kết cấu mái có hai khối chức năng riêng ở hai đầu hồi: một bên là bếp và vệ sinh, một bên là hai phòng ngủ. Hai khối chức năng này hoạt động như các yếu tố cốt lõi trung tâm của ngôi nhà, giải phóng các không gian chung để tạo ra một thiết kế rất mở và nhẹ nhàng.

kien-viet-thiet-ke-khong-gian-nha-o-trong-ngoai-nhu-mot-3.jpg?resize=640%2C427&ssl=1Bức màn ánh sáng làm nổi bật không gian

kien-viet-tich-hop-khong-gian-nha-o-trong-ngoai-nhu-mot-2.jpg?resize=640%2C480&ssl=1

Sự hình thành một không gian chung ở trung tâm của ngôi nhà như một không gian kết nối đa chiều. Một mặt, nó kết nối hai khối chức năng chính, mặt khác, nó kết nối các không gian bên ngoài và bên trong.

kien-viet-tich-hop-khong-gian-nha-o-trong-ngoai-nhu-mot-18.jpg?resize=640%2C427&ssl=1

kien-viet-tich-hop-khong-gian-nha-o-trong-ngoai-nhu-mot-20.jpg?resize=640%2C427&ssl=1Cửa trượt trong suốt liên kết nội thất và vườn sau

Các không gian riêng tư được kéo dãn ra ngoài biên của hệ mái, đóng khung một phần cảnh quan của khu đất có nhằm điều tiết vi khí hậu và tăng tính trải nghiệm cho gia chủ. Với giải pháp thiết kế này giúp điều chỉnh vi khí hậu và nâng cao trải nghiệm hòa mình vào thiên nhiên của chủ nhà.

kien-viet-thiet-ke-khong-gian-nha-o-trong-ngoai-nhu-mot-1.jpg?resize=640%2C959&ssl=1Nhà bếp ở phía đầu hồi

Khe sáng đỉnh mái trải dài theo phương ngang từ hướng tây bắc qua đông nam như một bức rèm ánh sáng hình thành nên vùng không gian ước lệ cho phòng ăn và phòng khách, không gian này sẽ được thay đổi theo biểu kiến mặt trời trong ngày và các mùa trong năm.

kien-viet-tich-hop-khong-gian-nha-o-trong-ngoai-nhu-mot-10.jpg?resize=640%2C427&ssl=1

kien-viet-tich-hop-khong-gian-nha-o-trong-ngoai-nhu-mot-17.jpg?resize=640%2C430&ssl=1

Xem thêm hình ảnh khác tại đây:

kien-viet-tich-hop-khong-gian-nha-o-trong-ngoai-nhu-mot-28.jpg?resize=100%2C100&ssl=1
kien-viet-tich-hop-khong-gian-nha-o-trong-ngoai-nhu-mot-27.jpg?resize=100%2C100&ssl=1
kien-viet-tich-hop-khong-gian-nha-o-trong-ngoai-nhu-mot-26.jpg?resize=100%2C100&ssl=1
kien-viet-tich-hop-khong-gian-nha-o-trong-ngoai-nhu-mot-25.jpg?resize=100%2C100&ssl=1
kien-viet-tich-hop-khong-gian-nha-o-trong-ngoai-nhu-mot-20.jpg?resize=100%2C100&ssl=1
kien-viet-tich-hop-khong-gian-nha-o-trong-ngoai-nhu-mot-21.jpg?resize=100%2C100&ssl=1
kien-viet-tich-hop-khong-gian-nha-o-trong-ngoai-nhu-mot-22.jpg?resize=100%2C100&ssl=1
kien-viet-tich-hop-khong-gian-nha-o-trong-ngoai-nhu-mot-23.jpg?resize=100%2C100&ssl=1
kien-viet-tich-hop-khong-gian-nha-o-trong-ngoai-nhu-mot-24.jpg?resize=100%2C100&ssl=1
kien-viet-tich-hop-khong-gian-nha-o-trong-ngoai-nhu-mot-19.jpg?resize=100%2C100&ssl=1
kien-viet-tich-hop-khong-gian-nha-o-trong-ngoai-nhu-mot-17.jpg?resize=100%2C100&ssl=1
kien-viet-tich-hop-khong-gian-nha-o-trong-ngoai-nhu-mot-18.jpg?resize=100%2C100&ssl=1
kien-viet-tich-hop-khong-gian-nha-o-trong-ngoai-nhu-mot-15.jpg?resize=100%2C100&ssl=1
kien-viet-tich-hop-khong-gian-nha-o-trong-ngoai-nhu-mot-16.jpg?resize=100%2C100&ssl=1
kien-viet-tich-hop-khong-gian-nha-o-trong-ngoai-nhu-mot-10.jpg?resize=100%2C100&ssl=1
kien-viet-tich-hop-khong-gian-nha-o-trong-ngoai-nhu-mot-11.jpg?resize=100%2C100&ssl=1
kien-viet-tich-hop-khong-gian-nha-o-trong-ngoai-nhu-mot-13.jpg?resize=100%2C100&ssl=1
kien-viet-tich-hop-khong-gian-nha-o-trong-ngoai-nhu-mot-14.jpg?resize=100%2C100&ssl=1
kien-viet-tich-hop-khong-gian-nha-o-trong-ngoai-nhu-mot-9.jpg?resize=100%2C100&ssl=1
kien-viet-tich-hop-khong-gian-nha-o-trong-ngoai-nhu-mot-8.jpg?resize=100%2C100&ssl=1
kien-viet-tich-hop-khong-gian-nha-o-trong-ngoai-nhu-mot-7.jpg?resize=100%2C100&ssl=1
kien-viet-tich-hop-khong-gian-nha-o-trong-ngoai-nhu-mot-6.jpg?resize=100%2C100&ssl=1
kien-viet-tich-hop-khong-gian-nha-o-trong-ngoai-nhu-mot-5.jpg?resize=100%2C100&ssl=1
kien-viet-tich-hop-khong-gian-nha-o-trong-ngoai-nhu-mot-3.jpg?resize=100%2C100&ssl=1
kien-viet-tich-hop-khong-gian-nha-o-trong-ngoai-nhu-mot-4.jpg?resize=100%2C100&ssl=1
kien-viet-tich-hop-khong-gian-nha-o-trong-ngoai-nhu-mot-2.jpg?resize=100%2C100&ssl=1

Nguồn: Design boom

Ng. Huế

Tin 24H