Thông tin được Bộ Giáo dục và Đào tạo nêu tại phiên họp của Ủy ban quốc gia đổi mới giáo dục và đào tạo, về "Đổi mới, phát triển giáo dục mầm non đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045", ngày 4/4.

Bộ cho biết, trong Nghị quyết về nâng cao chất lượng chính sách xã hội cuối tháng 11/2023, Ban chấp hành Trung ương đảng khóa XIII yêu cầu đến năm 2030, cả nước "hoàn thành phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ mẫu giáo từ 3 đến 5 tuổi".

Do đó, Bộ đề xuấtChính phủ trình Quốc hội phê duyệt và ban hành Nghị quyết về việc này, tạo hành lang pháp lý triển khai đại trà. Thời gian dự kiến trình Quốc hội xem xét, thông qua dự kiến vào kỳ họp tháng 10 năm nay.

Để phổ cập mầm non cho trẻ 3-5 tuổi, cả nước thiếu hơn 55.400 giáo viên từ nay đến 2030, theo dự báo của Bộ.

Trước mắt, đến năm 2026, ngành giáo dục có hơn 54.900 chỉ tiêu tuyển mới giáo viên mầm non. Trong đó, Bộ Chính trị giao hơn 26.500 chỉ tiêu và khoảng 28.500 chỉ tiêu mà các tỉnh được giao từ trước nhưng chưa tuyển được.

Bộ nhận định khó khăn lớn nhất hiện nay là tình trạng giáo viên bỏ việc. Việc tuyển dụng ở nhiều địa phương không đáp ứng được nhu cầu do áp lực công việc lớn, thời gian làm việc dài, thu nhập thấp.

Về cơ sở vật chất, để phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 3-5 tuổi, cả nước cần đầu tư hơn 6.000 phòng học mới, xây dựng thay thế gần 33.000 phòng cũ, cùng các trang thiết bị, đồ dùng học tập. Tổng kinh phí cần là trên 32.000 tỷ đồng (bình quân hơn 6.400 tỷ đồng/năm).

mam-non1-1524-1712155730.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=gJ-1Z5N1ZIVXz0duVGc_9Q

Thầy giáo hướng dẫn học sinh chơi trò chơi ở một trường mầm non của Điện Biên. Ảnh: Ngọc Thành

Hồi tháng 8/2023, Vụ Giáo dục Mầm non lấy ý kiến việc thí điểm phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em mẫu giáo trong độ tuổi 3-4; 4-5 tại một số địa phương.

Phổ cập giáo dục là tổ chức hoạt động giáo dục để mọi công dân trong độ tuổi được học tập và đạt đến trình độ học vấn nhất định. Hiện nay, tỷ lệ huy động trẻ em mẫu giáo từ 3 đến 5 tuổi toàn quốc đạt 93,1%, hơn 30 tỉnh, thành đạt tỷ lệ này trên 95%. Với riêng trẻ mẫu giáo 5 tuổi, tỷ lệ huy động đạt 99,8%.

Năm học 2022-2023, cả nước có hơn 15.000 nhà trẻ, trường mẫu giáo, trường mầm non với 5 triệu học sinh. Tổng số giáo viên mầm non là hơn 372.000 người.

Bình Minh

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022