VNE-Dia-9116-1448101796.jpg

Đỉa sấy khô. Ảnh: Mai Linh.

Mời độc giả đặt câu hỏi .

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022