Hết lo da khóc thét vì khô nẻ ngày lạnh chỉ với 6 cách này

Cần lưu ý những phủ phạm gây khô, nứt nẻ da vào ngày hanh như ngâm tắm nước ấm quá lâu, máy sưởi, điều hòa ấm, cơ thể thiếu nước...

12:10 - 19/10/2017
22662402-1605272562868622-3751-6822-2716

Mr.Bull (theo KYO)

Loading...