Đề minh họa môn Lý kỳ thi THPT quốc gia 2017

Đề gồm 40 câu trắc nghiệm, thời gian làm bài 50 phút.

05:10 - 05/10/2016
de-minh-hoa-mon-Ly-1-1475662143_660x0.jp
de-minh-hoa-mon-Ly-2-1475662143_660x0.jp
de-minh-hoa-mon-Ly-3-1475662143_660x0.jp
de-minh-hoa-mon-Ly-4-1475662144_660x0.jp
de-minh-hoa-mon-Ly-5-1475662144_660x0.jp
de-minh-hoa-mon-Ly-6-1475662145_660x0.jp
de-minh-hoa-mon-Ly-7-1475662145_660x0.jp

Nguồn: Bộ Giáo dục và Đào tạo

Loading...