Bộ Giáo dục công bố đề minh họa môn Toán

Chiều 5/10, Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố đề thi minh họa của 9 môn. Đề Toán gồm 50 câu trắc nghiệm, thời gian làm bài 90 phút.

05:10 - 05/10/2016
de-minh-hoa-Toan-1-1475661423_660x0.jpg
de-minh-hoa-Toan-2-1475661423_660x0.jpg
de-minh-hoa-Toan-3-1475661423_660x0.jpg
de-minh-hoa-Toan-4-1475661424_660x0.jpg
de-minh-hoa-Toan-5-1475661424_660x0.jpg
de-minh-hoa-Toan-6-1475661425_660x0.jpg
de-minh-hoa-Toan-7-1475661425_660x0.jpg
de-minh-hoa-Toan-8-1475661425_660x0.jpg
de-minh-hoa-Toan-9-1475661426_660x0.jpg
de-minh-hoa-Toan-10-1475661426_660x0.jpg
de-minh-hoa-Toan-11-1475661426_660x0.jpg
de-minh-hoa-Toan-12-1475661427_660x0.jpg
de-minh-hoa-Toan-13-1475661427_660x0.jpg
de-minh-hoa-Toan-14-1475661427_660x0.jpg
de-minh-hoa-Toan-15-1475661428_660x0.jpg
de-minh-hoa-Toan-16-1475661428_660x0.jpg
de-minh-hoa-Toan-17-1475661429_660x0.jpg

Nguồn: Bộ Giáo dục và Đào tạo

Loading...