Từ 1/7/2024, sẽ nâng chuẩn trợ cấp ưu đãi người có công với cách mạng mức cao nhất

Tại Nghị quyết 104/2023/QH15, Quốc hội đã thống nhất điều chỉnh trợ cấp ưu đãi người có công với cách mạng từ ngày 1/7/2024. Điều này đồng nghĩa với việc trợ cấp ưu đãi người có công với cách mạng sẽ tăng từ ngày 1/7/2024.

Theo Nghị định số 55/2023/NĐ-CP, hiện nay, mức chuẩn trợ cấp ưu đãi người có công với cách mạng là 2.055.000 đồng. Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội (LĐ,TB&XH) đã có phương án đề xuất tăng chi trợ cấp ưu đãi người có công.

Theo đó, Bộ LĐTBXH đã có đề xuất tăng mức trợ cấp ưu đãi người có công với cách mạng từ 2.055.000 đồng lên 2.655.000 đồng. Mức chuẩn này được dùng làm căn cứ để tính mức hưởng trợ cấp, phụ cấp và các chế độ ưu đãi đối với người có công với cách mạng và thân nhân người có công với cách mạng.

Ngoài ra, người có công với cách mạng còn được hưởng các chế độ ưu đãi về bảo hiểm y tế; điều dưỡng phục hồi sức khỏe tại nhà, mức chi bằng 0,9 lần mức chuẩn/1 người/1 lần và được chi trả trực tiếp cho đối tượng hưởng; điều dưỡng phục hồi sức khỏe tập trung, mức chi bằng 1,8 lần mức chuẩn/1 người/1 lần.

Mức chuẩn trợ cấp người có công với cách mạng là căn cứ để tính mức hưởng trợ cấp, phụ cấp và các chế độ ưu đãi cụ thể đối với người có công với cách mạng và thân nhân người có công với cách mạng.

Theo Điều 3 Pháp lệnh 02/2020/UBTVQH14, có 2 nhóm đối tượng được hưởng chế độ ưu đãi người có công với cách mạng. Bao gồm:

- Người có công với cách mạng:

Người hoạt động cách mạng trước ngày 01/01/1945;

Người hoạt động cách mạng từ ngày 01/01/1945 đến ngày khởi nghĩa tháng 8/1945;

Liệt sĩ;

Bà mẹ Việt Nam anh hùng;

Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân;

Anh hùng Lao động trong thời kỳ kháng chiến;

Thương binh, thương binh loại B được công nhận trước ngày 31/12/1993; người hưởng chính sách như thương binh;

Bệnh binh;

Người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hoá học;

Người hoạt động cách mạng, kháng chiến, bảo vệ Tổ quốc, làm nghĩa vụ quốc tế bị địch bắt tù, đày;

Người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc, làm nghĩa vụ quốc tế;

Người có công giúp đỡ cách mạng.

- Thân nhân của người có công bao gồm mẹ đẻ, cha đẻ, vợ hoặc chồng, con đẻ, con nuôi và người có công nuôi liệt sĩ.

nguoi-co-cong-17180984139771416151127.jpg

Bộ LĐ,TB&XH đã có phương án đề xuất tăng chi trợ cấp ưu đãi người có công từ 1/7/2024. Ảnh minh họa: TL

Nguyên tắc thực hiện chính sách, chế độ ưu đãi người có công với cách mạng và thân nhân của người có công với cách mạng

- Chăm lo sức khỏe, đời sống vật chất, tinh thần của người có công với cách mạng và thân nhân của người có công với cách mạng là trách nhiệm của Nhà nước và xã hội. Nhà nước khuyến khích các tổ chức, cá nhân quan tâm, giúp đỡ và thực hiện chính sách, chế độ ưu đãi người có công với cách mạng.

- Chế độ ưu đãi người có công với cách mạng và thân nhân của người có công với cách mạng phải được xác định và điều chỉnh phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội của đất nước trong từng thời kỳ; bảo đảm mức sống của người có công với cách mạng bằng hoặc cao hơn mức trung bình của cộng đồng dân cư nơi cư trú.

- Người có công với cách mạng thuộc nhiều đối tượng thì được hưởng trợ cấp, phụ cấp của nhiều đối tượng; đối với trợ cấp người phục vụ và chế độ ưu đãi quy định tại Khoản 2 Điều 5 Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng 2020 thì chỉ hưởng mức cao nhất của một chế độ ưu đãi.

- Người có công với cách mạng, thân nhân của người có công với cách mạng quy định tại Khoản 12 Điều 16 và Khoản 1 Điều 31 Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng 2020 chết thì người hoặc tổ chức thực hiện mai táng được hưởng trợ cấp mai táng theo mức quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội; trường hợp thuộc nhiều đối tượng thì chỉ hưởng một trợ cấp mai táng.

Trường hợp các đối tượng quy định tại khoản này đồng thời thuộc đối tượng hưởng trợ cấp mai táng theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội thì hưởng trợ cấp mai táng theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội; trường hợp đồng thời thuộc đối tượng được hưởng chế độ mai táng do ngân sách nhà nước bảo đảm theo quy định của văn bản quy phạm pháp luật khác thì hưởng một chế độ mai táng với mức cao nhất.

- Người có công với cách mạng chết mà có thân nhân hưởng trợ cấp tuất hằng tháng theo quy định của Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng 2020 thì thân nhân của người có công với cách mạng được hưởng trợ cấp tuất hằng tháng như sau:

+ Thân nhân của hai người có công với cách mạng trở lên được hưởng tối đa hai suất trợ cấp tuất hằng tháng, trừ trường hợp quy định tại Điểm a Khoản 3 Điều 16 Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng 2020.

+ Thân nhân của một liệt sĩ đồng thời là thân nhân của hai người có công với cách mạng trở lên được hưởng trợ cấp tuất hằng tháng của một liệt sĩ và trợ cấp tuất hằng tháng của một người có công với cách mạng;

+ Thân nhân của hai liệt sĩ trở lên và đồng thời là thân nhân của người có công với cách mạng thì hưởng trợ cấp tuất hằng tháng đối với thân nhân của liệt sĩ theo quy định tại Điểm a Khoản 3 Điều 16 Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng 2020

+ Thân nhân của người có công với cách mạng mà người có công đó thuộc hai đối tượng người có công với cách mạng trở lên thì được hưởng trợ cấp tuất hằng tháng của một đối tượng;

+ Con của người có công với cách mạng từ đủ 18 tuổi trở lên nếu đã hưởng trợ cấp tuất hằng tháng trong thời gian theo học tại một cơ sở giáo dục nghề nghiệp, cơ sở giáo dục đại học hoặc đang hưởng trợ cấp tuất hằng tháng trong thời gian theo học tại một cơ sở giáo dục nghề nghiệp, cơ sở giáo dục đại học mà thôi học hoặc bị buộc thôi học thì không được hưởng trợ cấp tuất hằng tháng.

- Thân nhân của người có công với cách mạng thuộc trường hợp được hưởng thêm trợ cấp tuất nuôi dưỡng hằng tháng thì hưởng một suất trợ cấp tuất nuôi dưỡng hằng tháng.

Những hành vi bị nghiêm cấm trong lĩnh vực ưu đãi người có công với cách mạng

Theo Điều 7 Pháp lệnh 02/2020/UBTVQH14, những hành vi bị nghiêm cấm trong lĩnh vực ưu đãi người có công với cách mạng được quy định:

+ Khai báo gian dối, giả mạo giấy tờ để hưởng chế độ ưu đãi người có công với cách mạng và thân nhân của người có công với cách mạng.

+ Lợi dụng chức vụ, quyền hạn để làm trái quy định hoặc gây thiệt hại đến lợi ích của Nhà nước, quyền lợi của người có công với cách mạng, thân nhân của người có công với cách mạng.

+ Vi phạm nguyên tắc quản lý, sử dụng kinh phí bảo đảm thực hiện các chính sách, chế độ ưu đãi người có công với cách mạng, thân nhân của người có công với cách mạng, Quỹ Đền ơn đáp nghĩa.

+ Lợi dụng việc thực hiện chính sách, chế độ ưu đãi người có công với cách mạng, thân nhân của người có cộng với cách mạng để vi phạm pháp luật.

nguoi-co-cong-voi-cach-mang4-1714982106863498523910-0-0-2584-4134-crop-17149821182691322620297.jpg12 nhóm người được hưởng ưu đãi người có công với cách mạng, thân nhân và người có công nắm rõ để hưởng các quyền lợi

GĐXH - Tùy vào từng đối tượng, người có công với cách mạng và thân nhân người có công với cách mạng có thể được hưởng các chế độ ưu theo quy định. Dưới đây là danh sách 12 nhóm người được hưởng chế độ ưu đãi người có công với cách mạng.

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022