Chứng chỉ hành nghề đối với nhà giáo có giá trị sử dụng trong toàn quốc và quốc gia khác theo chương trình hợp tác quốc tế với Việt Nam.

Trường hợp nào được cấp chứng chỉ hành nghề?

Dự thảo Luật nhà giáo quy định các trường hợp nhà giáo sẽ được cấp chứng chỉ hành nghề bao gồm:

Nhà giáo đang giảng dạy, giáo dục trong các cơ sở giáo dục công lập, dân lập, tư thục đạt chuẩn nhà giáo trước ngày Luật này có hiệu lực thi hành.

Nhà giáo được tuyển dụng vào các cơ sở giáo dục công lập, dân lập, tư thục đạt chuẩn nhà giáo sau ngày Luật này có hiệu lực thi hành nếu đạt yêu cầu của kỳ sát hạch chứng chỉ hành nghề đối với nhà giáo.

gv-hs-387-1715878749412-1715878750424968705275.jpg

Dự thảo luật Nhà giáo vừa được Bộ GD&ĐT công bố lấy ý kiến về nhiều nội dung, trong đó có việc cấp chứng chỉ hành nghề cho nhà giáo.

Nhà giáo đã nghỉ hưu nhưng chưa được cấp chứng chỉ hành nghề đối với nhà giáo (nếu có nhu cầu).

Nhà giáo nước ngoài nếu đáp ứng điều kiện theo quy định của cơ quan có thẩm quyền và có nhu cầu.

Nhà giáo đề nghị cơ quan, tổ chức có thẩm quyền cấp lại chứng chỉ hành nghề đối với nhà giáo khi bị mất hoặc hư hỏng.

Người có chứng chỉ hành nghề hoặc các văn bản có giá trị tương đương do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp được công nhận tương đương với chứng chỉ hành nghề đối với nhà giáo khi được thừa nhận theo điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên hoặc thỏa thuận quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là bên ký kết và còn hiệu lực.

Bộ GD&ĐT là đơn vị quy định mẫu giấy chứng chỉ hành nghề đối với nhà giáo.

Các đơn vị có thể cấp, thu hồi chứng chỉ hành nghề

Trong dự thảo luật nhà giáo cũng quy định rõ thẩm quyền của các đơn vị cấp và thu hồi chứng chỉ hành nghề đối với nhà giáo gồm:

Các Bộ, cơ quan ngang Bộ cấp chứng chỉ hành nghề đối với giảng viên các cơ sở giáo dục đại học, trường cao đẳng, trường cao đẳng sư phạm; giáo viên dự bị đại học thuộc thẩm quyền quản lý.

Sở GD&ĐT cấp chứng chỉ hành nghề đối với giáo viên của các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên, giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên (đối với giáo viên dạy chương trình giáo dục thường xuyên) và giảng viên các trường cao đẳng sư phạm và các cơ sở giáo dục ĐH thuộc thẩm quyền quản lý của UBND cấp tỉnh.

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội cấp chứng chỉ hành nghề đối với giáo viên trung tâm giáo dục nghề nghiệp, trường trung cấp, cơ sở giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên (đối với giáo viên dạy chương trình giáo dục nghề nghiệp) và giảng viên các trường cao đẳng thuộc thẩm quyền quản lý của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

Cơ quan có thẩm quyền cấp thì có thẩm quyền cấp lại, thu hồi chứng chỉ hành nghề đối với nhà giáo.

2 năm không hoàn thành nhiệm vụ bị thu hồi chứng chỉ

Chứng chỉ hành nghề đối với nhà giáo bị thu hồi trong các trường hợp cụ thể: Nhà giáo có kết quả đánh giá không hoàn thành nhiệm vụ 2 năm liên tục; Nhà giáo vi phạm kỷ luật bằng hình thức buộc thôi việc hoặc sa thải; Hồ sơ đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề không đúng quy định.

Ngoài ra, dự thảo cũng quy định, trường hợp bị thu hồi chứng chỉ hành nghề đối với nhà giáo, nếu được cơ quan có thẩm quyền xác nhận việc ban hành quyết định thu hồi chứng chỉ hành nghề theo điểm b khoản 1 Điều này không đúng thì được cấp lại.

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022