co-so-17202862958791840352004-82-0-426-550-crop-1720286366615154865837.jpgHòa Bình: Mức hỗ trợ hằng tháng mà thành viên Tổ bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở được hưởng

GĐXH - Nghị quyết của HĐND tỉnh Hòa Bình quy định chi tiết về tiêu chí thành lập, số lượng thành viên và các chế độ, chính sách đối với lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở trên địa bàn.

Tiêu chí thành lập, số lượng thành viên Tổ bảo vệ an ninh, trật tự tại Hà Giang

Theo Nghị quyết, mỗi thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Hà Giang thành lập 1 Tổ bảo vệ an ninh, trật tự.

Mỗi Tổ bảo vệ an ninh, trật tự gồm có 3 thành viên, 1 Tổ trưởng, 1 Tổ phó và 1 Tổ viên.

Mức hỗ trợ thường xuyên hằng tháng

Thành viên Tổ bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Hà Giang được hưởng mức hỗ trợ thường xuyên hằng tháng như sau:

Tổ trưởng hưởng 1.300.000 đồng/tháng.

Tổ phó hưởng 1.000.000 đồng/tháng.

Tổ viên hưởng 700.000 đồng/tháng.

tv-172068262098131101892.jpeg

Nghị quyết của HĐND tỉnh Hà Giang quy định chi tiết các chế độ, chính sách đối với lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở trên địa bàn. Ảnh minh họa

Mức hỗ trợ đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế

Thành viên Tổ bảo vệ an ninh, trật tự được ngân sách tỉnh hỗ trợ thêm 20% mức đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện hằng tháng theo mức chuẩn hộ nghèo của khu vực nông thôn theo từng thời kỳ do Thủ tướng Chính phủ quy định. Mức hỗ trợ này ngoài mức hỗ trợ đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện cho đối tượng quy định tại khoản 1, Điều 10 và điểm c, khoản 1, Điều 14, Nghị định số 134/2015/NĐ-CP ngày 29/12/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội tự nguyện.

Thành viên Tổ bảo vệ an ninh, trật tự được hỗ trợ 100% mức đóng bảo hiểm y tế theo quy định.

Trường hợp thành viên Tổ bảo vệ an ninh, trật tự không tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện hoặc không thuộc đối tượng đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện hoặc đã được hưởng chế độ bảo hiểm y tế theo quy định của pháp luật thì không được hưởng kinh phí hỗ trợ đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế theo Nghị quyết này.

Hỗ trợ chi phí khám, chữa bệnh

Thành viênTổ bảo vệ an ninh, trật tự chưa tham gia bảo hiểm y tế mà bị ốm đau, tai nạn, bị thương khi làm nhiệm vụ được hưởng mức hỗ trợ chi phí khám bệnh, chữa bệnh như mức hưởng bảo hiểm y tế cho đối tượng này khi tham gia bảo hiểm y tế. Trong thời gian điều trị nội trú được hỗ trợ tiền ăn bằng mức tiền ăn cơ bản của chiến sĩ nghĩa vụ Công an nhân dân.

Mức hỗ trợ tiền tuất, mai táng phí

Thành viên Tổ bảo vệ an ninh, trật tự chưa tham gia bảo hiểm xã hội mà bị tai nạn, chết khi làm nhiệm vụ được hỗ trợ như sau:

Trường hợp bị tai nạn: Trong thời gian điều trị tai nạn được hưởng chi phí khám bệnh, chữa bệnh và hỗ trợ tiền ăn hằng ngày, kể cả trường hợp vết thương tái phát cho đến khi ổn định sức khỏe ra viện theo quy định như đối với thành viênTổ bảo vệ an ninh, trật tự chưa tham gia bảo hiểm y tế mà bị ốm đau, tai nạn, bị thương khi làm nhiệm vụ.

Trường hợp tai nạn dẫn đến chết: Thân nhân được hưởng trợ cấp tiền tuất bằng mức đối với người lao động tham gia bảo hiểm xã hội; người lo mai táng được nhận tiền mai táng phí bằng mức đối với người lao động tham gia bảo hiểm xã hội.

Chế độ, chính sách khác

Ngoài ra, người tham gia lực lượng bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở còn được hưởng mức tiền bồi dưỡng khi thực hiện nhiệm vụ theo sự phân công của cấp có thẩm quyền vào ngày nghỉ, ngày lễ, khi thực hiện công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm; ở nơi thuộc khu vực biên giới, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn…

bd-17198021616341501710442-0-0-541-865-crop-17198930049201834306204.jpgThái Bình: Mức hỗ trợ hằng tháng mà thành viên Tổ bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở được hưởng

GĐXH - Nghị quyết của HĐND tỉnh Thái Bình quy định chi tiết về tiêu chí thành lập, số lượng thành viên và các chế độ, chính sách đối với lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở trên địa bàn.

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022