8-50-nam-van-hoa-17004879254661470901518.jpg

Chương trình nghệ thuật tại lễ trao giải cuộc thi viết “Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới”. Ảnh: VIỆT TRUNG

Nhiều sự kiện sẽ được tổ chức như: Hội nghị Văn nghệ toàn quốc Tổng kết 50 năm nền văn học, nghệ thuật Việt Nam sau ngày đất nước thống nhất; sáng tác, quảng bá các tác phẩm văn học, nghệ thuật về chủ đề: "Chung một cơ đồ Việt Nam"; lễ tôn vinh các tác phẩm văn học, nghệ thuật tiêu biểu, xuất sắc 50 năm sau ngày đất nước thống nhất; triển lãm trưng bày, giới thiệu thành tựu 50 năm nền văn học, nghệ thuật Việt Nam sau ngày đất nước thống nhất; liên hoan hợp xướng học sinh, sinh viên toàn quốc với chủ đề: "Bài ca thống nhất"; xây dựng phim tài liệu "50 năm nền văn học, nghệ thuật Việt Nam sau ngày đất nước thống nhất"...

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022