Lớp tập huấn nhằm bồi tưỡng kiến thức lý luận về văn hóa, văn học, nghệ thuật; nâng cao nhận thức chính trị tư tưởng ở lĩnh vực văn hóa - văn nghệ cho cán bộ Ban Tuyên giáo Thành ủy Thủ Đức và Ban Tuyên giáo các quận ủy, huyện ủy; các Hội Văn học, nghệ thuật thành phố, các đơn vị thuộc sở, ban, ngành liên quan; phóng viên, biên tập viên các báo, đài; giảng viên các trường có chuyên ngành văn hóa - nghệ thuật trên địa bàn thành phố. Lớp tập huấn cũng góp phần tham mưu định hướng thị hiếu thẩm mỹ nghệ thuật và tính tư tưởng trong các hoạt động văn hóa - nghệ thuật.

8-tap-huan-27-16536571397121614326011.jpg

Bà Phạm Phương Thảo, nguyên Phó Bí thư Thành ủy, nguyên Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố tại buổi tập huấn. Ảnh: MAI PHƯƠNG

Hai chuyên đề được đưa ra giảng dạy, thảo luận tại buổi tập huấn gồm: "Một số nội dung cơ bản trong việc xây dựng không gian văn hóa Hồ Chí Minh", "Định hướng tính tư tưởng trong các tác phẩm văn học, nghệ thuật và chương trình nghệ thuật". 

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022