k1-1610528040.jpg?w=1200&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=q4Qe6lxF28lzhFRTZLrK6Q

Lương lậu gì tầm này, nhanh đến nhanh đi chẳng chung tình gì cả.

Lương lậu gì tầm này, nhanh đến nhanh đi chẳng chung tình gì cả.

k2-1610528040.jpg?w=1200&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=7UK2pwFR68Cm3LJ-F9gd8w

Cứ riết như vậy thì đi làm bằng đam mê rồi hít khí trời để sống, chứ cần gì mấy đồng bạc lẻ.

Cứ riết như vậy thì đi làm bằng đam mê rồi hít khí trời để sống, chứ cần gì mấy đồng bạc lẻ.

k3-1610528040.jpg?w=1200&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=sNV29xBEj34r9xIaLWVG-Q

Niệm chú câu nói trong đầu: "Làm vì đam mê, đam mê mới đi làm", để không thể bỏ việc.

Niệm chú câu nói trong đầu: "Làm vì đam mê, đam mê mới đi làm", để không thể bỏ việc.

k4-1610528041.jpg?w=1200&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=sNa6HSdBb5nZENEt1pme9g

Chán chẳng buồn nghĩ.

Chán chẳng buồn nghĩ.

k5-1610528041.jpg?w=1200&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=uYl134R96aOOH-F34hC-Wg

Nghe cái tiếng "ting ting" phát ra từ chiếc điện thoại sao mà phê thế không biết. Quyến rũ quá!

Nghe cái tiếng "ting ting" phát ra từ chiếc điện thoại sao mà phê thế không biết. Quyến rũ quá!

k6-1610528041.jpg?w=1200&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=nhw66feUnPTZb_DmpgIoFw

Tôi không có muốn khóc đâu nhưng chứ nhìn xuống ví là khóe mắt cay xè, rồi hai hàng lệ cứ thế tuôn.

Tôi không có muốn khóc đâu nhưng chứ nhìn xuống ví là khóe mắt cay xè, rồi hai hàng lệ cứ thế tuôn.

k7-1610528042.jpg?w=1200&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=j4zO9vfPhciaIB2duC0vAg

Thử có tiền mà xem, hạnh phúc phát điên.

Thử có tiền mà xem, hạnh phúc phát điên.

k8-1610528042.jpg?w=1200&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=IHGdSrKdStLd4PTjYElGIA

Tiền của ai thì tôi không biết, chứ tiền của tôi là quan trọng số 1.

Tiền của ai thì tôi không biết, chứ tiền của tôi là quan trọng số 1.

k9-1610528043.jpg?w=1200&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=CfxP2HQPJU50J--x7z7kHw

Muốn có tiền để mua sự nghèo khó mà nó đắt quá, đắt đến mức không thể mua được. Ôi trời ơi!

Muốn có tiền để mua sự nghèo khó mà nó đắt quá, đắt đến mức không thể mua được. Ôi trời ơi!

k10-1610528043.jpg?w=1200&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=Fv01Vty_S7A6QIKCxCgVBw

Ừ thì vàng, bạc, kim cương, tiền... đều có giá trị.

Ừ thì vàng, bạc, kim cương, tiền... đều có giá trị.

k11-1610528043.jpg?w=1200&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=YIwAvCPfNE97yA1tWnhXKA

Đừng nói thêm chi cho đời bớt đau khổ.

Đừng nói thêm chi cho đời bớt đau khổ.

Nam Phương (tổng hợp)

Loading...